När de två detaljplanerna som rör bygget av nya Stenhamra centrum går ut på samråd mellan 23 maj och 4 juli så görs det på ett nytt sätt.

I stället för att bjuda in till stormöten publicerar nu stadsbyggnadsförvaltningen en informationsfilm om detaljplanen på kommunens webbplats. Där går det också att boka en telefontid med en planarkitekt för att få svar på frågor om detaljplanen.

– I filmen beskriver vi bakgrunden till varför detaljplanen har tagits fram och förutsättningarna för den aktuella platsen. Störst vikt lägger vi vid att beskriva planförslaget och hur vi föreslår att området ska förändras, säger Emma Embretsen, planeringschef i Ekerö kommun, i ett pressmeddelande.

I större detaljplaner kommer fortfarande fysiska möten erbjudas. Den 1 juni kommer ett öppet hus därför hållas på biblioteket i Stenhamra för att svara på frågor om detaljplanen för Stenhamra centrum.