Förra året gick 82,6 procent av niondeklassarna på Sundbybergs skolor ut med minst godkänt i samtliga ämnen. Bland de kommunala skolorna var andelen 70,4 procent, bland de enskilda 91,4. Högst var andelen på Viktor Rydbergs skola, med 96,2 procent av eleverna.

I andra änden hittar vi Grönkullaskolan. Där uppnådde 57,7 procent av niorna kraven i samtliga ämnen.

https://www.mitti.se/nyheter/mitt-is-bevakning-av-valet-2022/repvdn!CLTEemuLyPyyjLSEM658Eg/

Samtidigt fick ännu färre Grönkullaelever godkänt för några år sedan. 2016 gick endast var fjärde nia ut med fullständiga betyg. Sedan dess har andelen ökat för varje läsår, med undantag för fjolårssiffran som var lägre än 2020 års 66,7 procent.

– Vi ska upp ännu högre och med de insatser vi går in för nästa läsår tror vi definitivt att vi kommer att göra det på sikt, säger rektorn Ulrika Nimstrand.

Många rektorsbyten

En orsak till det historiskt låga snittet, enligt henne, är att skolan har tagit emot många nyanlända elever. Men Ulrika Nimstrand, som började på jobbet i Rissne i fjol, anser också att det behövs mer stabilitet.

– Det har varit många rektorsbyten på senare år. Men vi som sitter här nu är här för att stanna.

https://www.mitti.se/nyheter/skolgardarna-krymper-har-har-eleverna-minst-yta-per-elev/repvew!HeTk1n4kd0E7@UBidD3cfg/

I höstas införde Grönkullaskolan mobilförbud på lektionstid, en av flera åtgärder som Ulrika Nimstrand upplever har elevernas fokus på sistone. Det satsas också mer på elevaktiviteter över årskursgränserna – och på att köpa in sällskapsspel.

– Man har börjat umgås mer, vilket har gjort att vi finner ett större lugn.

Vad behövs härnäst?

– Mer utbildad personal. Vi behöver ha fler behöriga fritidsledare, fritidspedagoger och socialpedagoger.