Det är där Lindö golf har sin övningsbana som företaget Stjernplan fått bygglov att bygga en anläggning för solceller på drygt 8 000 kvadratmeter. Fastigheten ligger huvudsakligen inom ett grönområde och räknas in i Västlunda vattenskyddsområde.

Men Swedavia, som äger och driver Arlanda flygplats hade invändningar mot planerna när bygglovet var ute på remiss.

I sitt remissvar på bygglovansökan skriver Swedavia att om elektromagnetiska fält från solcellsparken skulle störa flygtrafiken kan den få användningsförbud. Därför vill de ha garantier mot sådana störningar.

Projektledare Gunnar Dahlström hos byggherren RW Lindö AB svarade att de "har för avsikt att följa de lagkrav, förordningar och regler som gäller", att "Svea Solar följer föreskrifterna" och att anläggningen byggs så att störningar inte ska uppstå. Några garantier gavs dock inte.

Gunnar Dahlström har inte velat svara på Mitt i Vallentunas frågor, trots upprepade försök på både mejl och telefon.

Det är landets största installatör av solceller, Svea Solar, som ska bygga anläggningen. Företaget är dotterbolag till Svea Renewable Solar, som i förra veckan fick ett föreläggande av Elsäkerhetsverket. Myndigheten vill ha svar på hur företaget ser till att personalen får rätt stöd och hur de följer upp de allvarliga anmälningar gällande elsäkehet som inkommit mot företaget.

– De har fram till och med 31 maj att återkomma gällande föreläggandet, säger Petra Eriksson på Elsäkerhetsverket.

Enligt Svea Solars pressansvariga Lisa Erkander är det ett dotterbolag som gör solcellsparker medan föreläggandet ställts till Svea Renewable Solar.

"Vi är trygga med att vi kan svara på frågorna från Elsäkerhetsverket och att hela Svea Solar kan fortsätta sin verksamhet som vanligt", svarar hon i mejl till Mitt i Vallentuna. 

Föreläggandet påverkar inte bygglovet.

– Inte mer än att det låter rätt otrevligt. I vanlig ordning får ärendet ha sin gång. För att någon är misstänkt kan man inte neka, säger bygg- och miljöskyddsnämndens ordförande Elwe Nilsson, (M).

Solcellsparken ägs av det skånska företaget Stjernplan, som tidigare byggt om klubbhuset till bostäder.