Skärholmens politiker ville få utrett om det är värt att göra som Rinkeby-Kista och mäta mängden sopor i vissa skräpkorgar.

Syftet skulle vara att få en överblick i hur de används och hur man kan förbättra avfallshanteringen. På sikt skulle det kunna leda till minskade kostnader och bättre arbetsmiljö.

Mest skräp slängs i Vårberg

I Skärholmen finns det cirka 450 skräpkorgar. De töms regelbundet varje vecka utifrån en prioritetsordning.

I Vårberg fylls de snabbast och töms alla vardagar. I Skärholmen, Sätra och Bredäng töms de minst två dagar i veckan, på måndagar och onsdagar.

Men någon mätning blir inte aktuell. Man har nu kommit fram till att parkdriftens erfarenhet och kunskap är tillräcklig och mer effektiv än mätningar.