I december 2009 togs ett första spadtag till Friends arena. Sedan dess har en rad bolag och aktörer varit inblandade i bygget och exploateringen av stadsdelen.

Skatteverket har nu särskilt granskat ett av bolagen, Råsta Mark, som var med och utvecklade området. Granskningens slutsats är att bolaget ska betala ytterligare 161 miljoner kronor i ytterligare skatt och skattetillägg, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Enligt utredningen utförde bolaget under 2018 tjänster, så som markanläggningar och byggarbeten, på fastigheter som ägdes av Råsta Holding inom samma koncern.

Men i stället för att betala och skatta för tjänsterna sålde holdingbolaget fastigheterna, paketerade i bolag, vidare. Det ledde till en vinst för Råsta holding på över en halv miljard kronor, enligt Skatteverket.

Samtidigt bokförde Råsta Mark felaktigt en förlust på grund av detta, något som Skatteverket underkänner.

Fabege överklagar

Bolaget emotsäger sig betalningskravet och skriver i ett yttrande att man aldrig underlåtit att redovisa skattepliktiga intäkter till Skatteverket.

Fabeges vd Stefan Dahlbo säger till Mitt i att han inte är insatt i detaljerna kring beslutet från den 22 oktober, men att Fabege kommer att överklaga Skatteverkets beslut som de menar i sin helhet är felaktigt.