Högar av armeringsjärn, drivor med metallskrot och i runda slängar 7 000 ton betong. Det tar tid att riva det gamla kommunhuset på Kungsgatan.

– Hade det här varit på 80-talet hade huset varit rivet på några veckor. Man hade låtit maskinerna hålla på tills det blev grus av alltihop, säger Lars Karlsson, på Enköpings kommun som projektleder rivningen.

Men så går det inte tilli dag.

– Och det är väl tur, konstaterar Karlsson.

Blir vägar och värme

I stort sett hela kommunhuset ska återvinnas. 10 000 ton.

– Vi räknar med att 96 procent av allt vi river kommer att kunna återvinnas. Betongen kommer exempelvis att kunna användas för framtida vägbyggen, säger Michael Ceder projektledare/arbetsledare på NKR Demolition Sweden AB som fåtti uppdrag att riva kommunhuset.

Resterande fyra procent benämner Michael Ceder som brännbart. Och det hoppas han ska bli till värme för Enköpingsborna via Värmeverket.

Ett grönområde

Kommunhuset utrymdes etappvis under 2018 efter att flera medarbetare i huset klagat på hosta och huvudvärk. Huset hade haft problem med fukt och dålig inomhusmiljö. Man befarade mögel.

Men något mögel har Michael Ceder, på rivningsföretaget, inte hittat. Men en del annat.

– Vill man vara en miljökommun i någon form ska man inte använda ett sådant här hus till att driva offentlig verksamhet i, konstaterar han och tillägger:

– Vi har inte hittat något mögel. Men en hel del tryckinpregnerat trä. Och det är inget vidare att ha i inomhusmiljöer.

Kommunhuset byggdes på 70-talet. Först långt senare, 2004, förbjöds så kallade CCA-medel, en blandning av koppar, krom och arsenik, som träskydd.

– Det sitter sådana spikklossar överallt i huset, säger Lars Karlsson.

Klart i augusti

Planen är att rivningen ska vara klar i augusti. Då har rivningsfirman i uppdrag att lägga jord över hela ytan.

– Till en början kommer det att bli en grönyta. Förhoppningsvis med en lekplats. Området är ju fint. Samtidigt vill man ju inte göra för mycket innan man vet vad tomten ska användas till, säger Lars Karlsson och tillägger bestämt:

– Det ska inte bli en ny grop i alla fall.