Lågpriskedjan Dollarstore tvingas betala en företagsbot på 300 000 kronor efter att Kemikalieinspektionen inspektörer genom en stickprovskontroll hittat en mängd giftiga produkter i deras butik i Barkarby.

– Jag fick det här genom Kemikalieinspektionen som hade upptäckt att det fanns otillåtna ämnen i produkterna, säger Magnus Clase, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Företaget har efter kontrollen uppgett att 22 000 giftiga produkter som sålts till kunder i butiker i hela Sverige under åren 2020 och 2021.

Giftiga ämnen

I butiken i Barkarby hittade inspektörerna giftiga ämnen i solglasögon, solskydd, väskor och bordsfläktar och nyckelskydd. Det var framförallt höga värden av så kallade kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) – ett ämne som är mycket giftigt för vattenlevande organismer och misstänkt cancerframkallande för människor.

Inspektörerna hittade även på tok för höga nivåer av så kallade ftalater, där en av de värsta – DEHP –återfanns i flera av produkterna. Ämnet är hormonstörande och kan skada såväl mäns testiklar som foster i magen. Den tillåtna mängden DEHP är 0,1 viktprocent men i nyckelringen som såldes var den uppmätta koncentrationen hela 33 procent.

Bolaget har uppgett att de sålt över 2500 sådana nyckelskydd till kunder i hela Sverige.

– Gränserna har satts av en anledning och kunder i Sverige ska kunna känna sig trygga med att det man köper inte ska vara farligt. Därför är det väldigt viktigt att de här värdena hålls.

Stor import från Kina

Dollarstore omsatte förra året 4 miljarder kronor, enligt finanstidningen Market.

Tror du att en bot på 300 000 kronor kommer få företaget att skärpa sig?

– Ja det hoppas jag. Men skulle bolaget dyka upp igen i sådana här sammanhang så kan man lägga sig högre, säger Magnus Clase.

Han säger att den här typen av otillåtna produkter generellt köps in från Kina.

– Det är viktigt att svenska företag är tuffa mot sina leverantörer. De kan säga att produkterna är godkända, men det är viktigt att företag gör egna kontroller. Och det var det jag la det här bolaget till last för. Att de inte kollade innehållet ordentligt.

Beklagar det inträffade

Dollarstore uppger att de beklagar att det inträffat och att de sett över sina rutiner under 2023 för att det inte ska hända igen. Så fort de fick vetskap om det inträffade slutade de sälja varorna.

"Artiklarna i fråga kom dels från en svensk importör och dels från leverantörer i Kina. Vi köper fortfarande från några av dessa och vi har skärpt våra rutiner för att minska risken för att det ska hända igen", skriver Märta Kuylenstierna, kvalitets- och hållbarhetschef på bolaget.

Hon skriver vidare att man kan lämna tillbaka produkterna och få ersättning, via bolagets kundtjänst.