Vintersolen bländar Tove Nackstad där hon står och spanar ut över stadens nya utegym i Broparken på Stora Essingen. 2016 fick hon tummen upp för sitt medborgarförslag om att staden borde skapa ett gym utomhus någonstans på Storan.

Tove, som har hållit i gruppträningar på ön, är folkhälsovetare och jobbar med träning inom psykiatrin, kom med förslag på hur gymmet skulle bli. Men hon fick inte vara delaktig i utformningen.

– Det här känns som ett slöseri med pengar. Det är få redskap och flera av dem är ganska oanvändbara.

Tävlar om att vara sämst

Tove och många andra hade velat se fler stockredskap än de två axellyft som finns. I stället blev det tre väldigt låga räcken att dra sig upp och ner i, en dipsställning, en bräda att göra sit ups på, en planka att gå balans på och ett trädäck för fri träning/yoga.

Inslag som Tove tycker är onödiga eller för svåra att använda för många.

– Stocklyften är bra. Resten av grejerna tävlar om att vara sämst.

Utegymmet på Lilla Essingen är en liten variant i väntan på stadsbyggnadsprojektet i Primus där det planeras för ett större utegym. Utegymmet byggdes inte större eftersom staden vill att det finns kvar fria gräsytor för olika typer av rekreation i parken.

Utegymmet på Lilla Essingen är en liten variant i väntan på stadsbyggnadsprojektet i Primus där det planeras för ett större utegym. Utegymmet byggdes inte större eftersom staden vill att det finns kvar fria gräsytor för olika typer av rekreation i parken.

Olle Anrell

På Lilla Essingen försvann i höstas en utegrill och det visade sig att staden skulle anlägga ett mindre utegym med några få redskap i.

– Gymmet på Stora Essingen är dåligt, men det på Lilla är ännu sämre. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta.

Många funktioner

Jessica Jerrås som är landskapsarkitekt på stadsdelsförvaltningen tycker det är tråkigt att Tove och många i sociala medier inte tycker att gymmen lever upp till förväntningarna.

– Självklart vill vi göra så många som möjligt glada och nöjda med allt vi gör. Men vi tycker att vi särskilt på Stora Essingen har fått in många funktioner vi ville.

Enligt förvaltningen är det svårt att få till alla de träningsredskap som allmänheten önskar eftersom parkytorna är begränsade. Det måste dessutom vara ett visst avstånd mellan redskapen och fallskyddsmaterial under höga redskap.

Att det inte är fler stockredskap i gymmen beror enligt staden på att de tar upp mycket plats och oftast tillåter en specifik övning och har en fast vikt som inte passar alla.

Målet med redskapen i utegymmen på Storan är enligt staden att ska fungera som en start och inspiration till att träna på egen hand på platsen. Trädäcket (längst bort i bild) ska användas för fri träning/yoga med mera menar staden.

Målet med redskapen i utegymmen på Storan är enligt staden att ska fungera som en start och inspiration till att träna på egen hand på platsen. Trädäcket (längst bort i bild) ska användas för fri träning/yoga med mera menar staden.

Olle Anrell

Man hade en medborgardialog om utegymmets placering på Stora Essingen, men att det inte blev en dialog om gymmens innehåll beror enligt Jessica Jerrås på att det är många viljor som ska samsas.

– Vi försöker ändå ta hänsyn till dessa även om vi inte haft en dialog om vad utegymmen på platserna specifikt ska innehålla, men det blir prioriteringar och alla tränar på olika sätt.

Över en halv miljon

543 471 kronor kostade gymmet på Storan och det i Luxparken kostade 373 460 kronor. Ekonomin ska enligt staden inte vara anledningen till stockredskap har valts bort.

På Facebook ifrågasätter många om gymmet i Luxparken ens är ett gym.

Är det på Lilla Essingen verkligen ett utegym?

– Ja, vi anser att det ett utegym om man ser det som en plats för träning. Vi har försökt skapa en yta där det är naturligt att stanna till för träning, säger Jessica Jerrås.

Staden har fått in många synpunkter som man tagit del av men några konkreta planer på att lägga till eller byta ut några redskap i gymmen finns inte just nu.

Tillbaka till Tove på Storan. Vi frågar om det som byggts ändå är bättre än ingenting?

– Ja, kanske men det är väl det enda snälla man kan säga om det här gymmet i så fall. På Lilla Essingen är det lika dåligt som om det vore ingenting.