Ingrodd smuts och dålig städning där funktionshindrade barn vistas på golvet. För ett par veckor sedan berättade Mitt i Huddinge att kommunen krävts på vite för den dåliga städningen på Lindskolan.

Städningen av kommunens lokaler lades ut på två privata företag i maj förra året, ett beslut som fattades av det tidigare styret. Sedan dess har det varit stora problem med städningen av skolor och förskolor. Fackförbundet Sverige lärare gjorde i höstas en anmälan till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön. Och kommunen har viteskrav på miljonbelopp på de båda företagen.

Trots det är det fortfarande problem med städningen.

– Det är oacceptabelt. Skolan ska vara en trygg plats att vistas på både för barn och personal. Alla ska känna att lokalerna bli ordentligt städade, inget annat duger, säger Rasmus Lenefors (S), ordförande i grundskolenämnden.

Men nu är det ju inte så?

– Nej, men jag vet att förvaltningen gör allt de kan i form av extra inspektioner och vitesförelägganden. De bestrids dock av leverantörerna. Från mittenstyret har vi varit tydliga mot förvaltningen med att den här frågan har högsta prioritet och vi har förtroende gentemot förvaltningen och deras arbete.

Rasmus Lenefors (S), ordförande i grundskolenämnden.

Rasmus Lenefors (S), ordförande i grundskolenämnden.

Pressbild

Miljonbelopp i viteskrav – sjuårigt avtal

När det gällde Lindskolan och Östra gymnasiet var det kommunen, i egenskap av huvudman, som krävdes på vite. Bristerna i städningen påtalades vid en inspektion och grundskolenämnden fick en månad på sig att se till att det städades bättre.

Varför åtgärdades inte bristerna?

– Det är precis sådana frågor vi ställer oss. Det har gjorts omfattande extra insatser för att städningen ska vara på en acceptabel nivå, men det har inte gett full effekt. Ytterst handlar det om att städföretagen inte har gjort sitt jobb.

Det har inte blivit bättre på tio månader, finns det en tidsgräns för när ni inte längre accepterar det här och bryter avtalet?

– Vi sätter inget datum i dag. Det pågår en intensiv dialog med leverantörerna. Vi utesluter inga åtgärder för att få städningen att fungera, men att avsluta ett avtal är en sista åtgärd. Vår utgångspunkt är att de ska leva upp till kraven.

Kommunen har krävt den ena leverantören på 1,2 miljoner och den andra på 76 000 konor. Båda leverantörerna motsätter sig viteskraven.

– Vi för samtal med båda två, än så länge är det konstruktiva samtal, säger Anders Winald, upphandlingstjänsteman på kommunen.

Kommunen har skrivit ett sexårigt avtal med de båda leverantörerna. Men Anders Winald anser inte att det är ett dåligt avtal.

– Det är kända leverantörer och ett normalt avtal. Det finns möjlighet för oss att bryta avtalet, men då måste vi lösa det praktiskt också, säger han.