Under senaste kommunfullmäktige skulle det fattas beslut om den största fördyringen i Stockholms historia, Stockholms framtida avloppsrening.

I höstas kom det fram att notan för projektet stigit från 9,2 till 19,5 miljarder kronor. Med indexerade kostnadsökningar och risker inräknade kan den totala prislappen landa på 22,5 miljarder.

M, L, C, SD och KD har nu valt att återremittera ärendet. Det innebär att majoriteten behöver komplettera underlaget, bland annat med hur framtida kostnadsökningar kan förhindras.

– Stockholm är en stark kandidat till världsrekordet i krisande infrastrukturprojekt. Fördyringar av denna storlek på så kort tid saknar motstycke. Detta riskerar enorma konsekvenser för skattebetalarna, för alla stockholmare när de ska använda toaletten och för miljön, säger Jonas Naddebo (C), gruppledare Centerpartiet.

Dyrare att stoppa

Dålig planering när projektet utformades ligger bakom chockhöjningen, säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd. Hon poängterar att det bara kommer bli dyrare för stockholmarna om projektet står still. Staden jobbar därför så fort de kan för att ta upp projektet för beslut på nytt.

– För att detta aldrig ska hända igen har vi redan infört nya investeringsregler som innebär att projekt som kostar över en miljard kronor alltid ska ha externa granskare. Inga projekt kommer få starta utan detta, säger Lindhagen.

Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Maurits Otterloo