Ulvsunda

För två veckor sedan beslutade en majoritet i idrottsnämnden att stoppa en planerad upphandling av en ny båtbottentvätt i Stockholm, en tvätt där allmänheten kan tvätta sina fritidsbåtar.

I Stockholm finns sedan tidigare två sådana tvättar, en i Ulvsunda, och en på Gärdet, som båda drivs ideellt av föreningar.

Idrottsnämnden har i dagarna bestämt att stoppa arbetet med att ordna fram ytterligare en tvätt.

Orsaken är att det innebär ”juridiska risker” för staden att driva en båtbottentvätt öppen för allmänheten.

Det skulle kunna vara otillåten offentlig säljverksamhet.

Konkurrensskäl

Och det skulle också kunna betyda att de två befintliga tvättarna, i Ulvsunda och på Gärdet, konkurreras ut.

Idrottsnämnden beslutade att staden i stället bör fortsatta stödja de två befintliga tvättarna.

Politikerna i idrottsnämnden var dock oeniga under sammanträdet i november.

Den borgerliga oppositionen påpekade bland annat att idrottsförvaltningen haft fyra år på sig att kommer med förslag på en ny båtbottentvätt i Stockholm.

”Det är anmärkningsvärt att det tagit så lång tid och förbrukats så mycket budgetmedel endast för att komma fram till slutsatsen att det inte går att etablera en ny båtbottentvätt i Stockholm”, skriver oppositionen.

Särskilt uttalande

Den rödgröna majoriteten förklarade i ett särskilt uttalande varför upphandlingen stoppats: Upphandlingen kunde betyda att befintliga tvättar skulle få svårt med lönsamheten.

”Det är inte en situation vi vill hamna i då det skulle innebära färre båtbottentvättar i staden”.

Maria-Elsa Salvo (S), ordförande i idrottsnämnden, motiverar beslutet i ett mejl till Mitt i:

”Stockholm ska arbeta för ett hållbart och miljövänligt båtliv tillsammans med båtklubbarna. Därför har vi i budget för 2023 varit tydliga med att idrottsförvaltningen fortsatt ska föra dialog med båtklubbarna för att öka antalet båtbottentvättar, men också laddstolpar och latrintömningsstationer.”

Salvo skriver vidare:

”Att upphandla en båtbottentvätt betyder dock enligt idrottsförvaltningen att de tvättar som redan finns skulle få svårigheter med sin lönsamhet och därmed troligtvis inte kunna drivas vidare. Det är inte en situation vi vill hamna i då det skulle innebära färre båtbottentvättar i staden.”

Enligt den borgerliga oppositionen har 3,5 miljoner kronor avsatts för att etablera en ny båtbottentvätt, pengar oppositionen under nämndmötet i november undrade över vart de tagit vägen.

Idrottsförvaltningen gav beskedet att pengarna, förutom pengar som gått till stöd till de föreningar som driver båtbottentvätt, "ligger kvar" eftersom en ny tvätt inte kunnat etableras.