De fysiska mätpunkterna, som utgör grunden i kommunens stomnät, finns utspridda över hela Upplands Väsby. Nu har geodataenheten på kommunen tagit beslutet att underhålla och förtäta det gamla stomnätet med fler fysiska mätpunkter. Syftet är att säkra data om nivåskillnader och annat som krävs för det framtida byggandet i Väsby.

 Mätpunkter i Väsby.

Mätpunkter i Väsby.

Daniel Jansson/Upplands Väsby kommun

– Vi ser andra kommuner som inte längre underhåller sitt stomnät utan i stället nästan helt förlitar sig på satellitmätning. Här har vi gjort bedömningen att vårt snart 70-åriga stomnät fyller en fortsatt viktig funktion. Stomnätet är fortfarande det system som vi många gånger helst förlitar oss på, även om vi i andra sammanhang också använder oss av satellitmätning som är en väldigt tidseffektiv mätmetod, säger Lennart Berg, chef för geodataenheten.

Medan många andra kommuner lägger det gamla stomnätet åt sidan, går Upplands Väsby mot strömmen och utvecklar det. Enligt kommunen är stomnätet från 1958 fortfarande mer pålitligt än dagens satellitmätningar.

 Mätpunkter i Väsby.

Mätpunkter i Väsby.

Daniel Jansson/Upplands Väsby kommun

Tillgängligt för Väsbybor

Stomnätet kan liknas vid ett jättestort pussel som bland annat ger en samlad bild av Upplands Väsbys olika nivåskillnader. Varje markering utgör en pusselbit som är exakt för att passa ihop med andra bitar. För den enskilde Väsbybon kan stomnätspunkterna och dess koordinater till exempel vara till nytta då man ska anlita en entreprenör för att bygga om på sin fastighet.

– Jag tror att få känner till att stomnätets hundratals punktmarkeringar fortsätter att ha betydelse för den exakthet som många gånger krävs vid byggande av bostäder. Nu kompletteras nätet för framtiden och det är inte varje dag vi kan ta hjälp av teknik som har anor från 1950-talet, säger Margareta Hamark (L), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Ger hög kvalitet

I Sverige finns en stark tradition av kommunala stomnät, men den digitala utvecklingen har gjort att användningen av stompunkter kraftigt minskat i landet. Att Upplands Väsby som en av få kommuner väljer att gå mot strömmen och utveckla det gamla stomnätet beror främst på kvalitetsaspekten.

– Att den här typen av mätningar utförs med hög kvalitet är något som gagnar kommunen och samhället i stort. Du har också krisaspekten att ta hänsyn till. Vad händer vid en eventuell situation där tekniken slås ut och vi inte kan mäta med hjälp av satelliter? Det finns inget mer exakt i vår bransch än att kunna förlita sig på ett väl underhållet stomnät, säger Lennart Berg.