Den första lördagen i augusti träffas fordon på Sveavägen. Detta är tradition sedan många år tillbaka och den 7 augusti går "Stockholm Cruising" 2021 av stapeln. Ett event som kan upplevas störande för många av de som bor längst Sveavägen.

– Vi får klagomål ganska ofta om att bilarna spelar hög musik och vi har även gjort en enkätundersökning som visar att majoriteten tycker situationen är störande, säger Petra Gardos Ek, (M) ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.

Under åren har staden genomfört en rad åtgärder för att minska stök och oordning längs Sveavägen. Vanliga problem längst gatan har varit uppställda bilar som spelar hög musik som har stört de boende. För att få bukt på problemet har staden bland annat satt upp flera farthinder och ökat närvaron av trafikvakter.

Märks det någon skillnad?

– Det märks skillnad vid Vanadislunden på grund av bommen då bilarna inte kan köra upp där och flera ställen där bilar tidigare har kunnat parkera är borta på grund av betongsuggorna som är utställda.

Nu när Stockholm Cruising, som lockar hundratals bilar till Sveavägen, går av stapeln har Stockholms stad vidtagit ytterligare åtgärder. Tillsammans med polismyndigheten har staden i en gemensam insats vidtagit flera nya åtgärder. Bland annat ska all trafik regleras av polisen mellan klockan 18 och 01.

– Staden har en intensiv dialog med polismyndigheten. Nu när de får ge böter på plats är det viktigt att de är på plats och kan utfärda dessa böter, säger Petra Gardos Ek.

– Det är viktigt att visa medborgarna att vi har tagit problemet på allvar och vi jobbar extremt seriöst och framåtsyftande med att hitta långsiktiga lösningar.

Polismyndigheten genomför en större insats med fokus på Sveavägen och polisens volontärer kommer att befinna sig i området meddelar Stockholms stad.