Kostnaden, mer exakt 3 707 875 000 kronor, är vad Region Stockholm begärt och fått i statsbidrag för att täcka extra utgifter som pandemin fört med sig från februari 2020 till och med november samma år.

Även kommunerna, som står för äldreboenden och hemtjänst, har fått extra statsbidrag.

Totalt har 18,5 miljarder betalats ut under perioden.

Det är Socialstyrelsen som fått i uppdrag att fördela pengarna, och som nu redovisar vart de gått.

Mest till personal

För regionernas del står personalkostnader, som övertid, förstärkning samt vikarier/inhyrd personal till följd av ökad sjukfrånvaro för 45 procent av de extra kostnaderna, och skyddsutrustning för 24 procent.

Region Stockholm toppar listan över regioner med högst merkostnader.

I relation till befolkningen storlek är det dock Region Uppsala som ligger överst med 1 869 kronor per invånare. Region Stockholm kommer på fjärde plats med 1 551 kronor per invånare.

https://www.mitti.se/nyheter/vardcentrals-vd-jagas-for-falska-pcr-tester/repufu!CzsuXxxGudj@oVD5f0AVow/

Minst till Sollentuna

Stockholms stad var den kommun som hade de högsta merkostnaderna, drygt 524 miljoner kronor.

Men sett till befolkningsstorlek var det Marks kommun som fick mest, 4 868 kronor per invånare, mot Stockholms 537 kronor per invånare.

Sollentuna kommun har de allra lägsta merkostnaderna per invånare med 168 kronor.

Extra till privata

Regionerna kunde också ansöka om pengar för privata vårdgivares extra utgifter.

I Region Stockholm var andelen som fördelades till privata utförare cirka 15 procent och för övriga regioner som mest 10 procent.

https://www.mitti.se/nyheter/bara-var-fjarde-stockholmare-fardigvaccinerad/repufw!HNFr6nsbwX0j8gpgg45aw/