"Jag har funderat på det. Men vill nog inte".

Isabelle Isiko har flyttat lite på de stora lurarna för att höra samtalet. Hon är på väg ut från Gullmarsplans station men stannar till när Mitt i vill prata värnplikt.

Sedan 2017 är alla återigen skyldiga att mönstra och genomföra värnplikten om de blir kallade.

För hundra år sedan gjorde ungefär 30 000 unga män värnplikten under ett år. Idag rör det sig bara om cirka 4000 killar och tjejer, eftersom långt ifrån alla som fyller i mönstringshandlingarna faktiskt blir kallade att mönstra. Mycket hänger på om personen vill eller ej.

Men den senaste tidens oroligheter har fått Magdalena Andersson att åter vilja satsa på försvaret och höja anslaget till 2 procent av BNP, från dagens dryga 1,2 procent.

En så stor satsning kommer också innebära att fler kommer behöva göra värnplikten.

Isabelle Isiko funderar. Varför har hon kommit fram till att hon inte vill göra värnplikten?

– Jag vet egentligen inte...men om jag tänker på att det kanske blir på riktigt, så blir jag rädd. Förut tänkte jag kanske mer att det var en kul grej att göra.

Hon är inte ensam. Flera av de som Mitt i pratar med säger samma sak. Att de tidigare aldrig tänkt på att det där med att göra lumpen faktiskt innebär att man gör sig redo för att kunna strida om Sverige skulle hamna i krig.

Inställningen till värnplikten och försvaret har också skiftat inom politiken genom åren. Från införandet av värnplikten 1901, då man skrotade det tidigare indelningsverket och första kullen om 30 000 män gjorde värnplikten. Till 2010 när värnplikten avskaffades i fredstid. Där emellan fanns både tider av nedskärningar och satsningar.

Enligt Försvarsmakten sägs 1964 vara det år då Sveriges försvar var som allra starkast. Sverige kan vid tidpunkten mobilisera 800 000 man vid krig, och har ett flygvapen som anses vara ett av de största i världen med en flotta på 1000 flygplan.

https://www.mitti.se/nyheter/amerikansk-stridsfartyg-i-stockholm/repvco!Dx2lI1QgQMcEOlw4wEvKCA/

https://www.mitti.se/nyheter/ukrainas-ambassador-fick-staende-ovationer-i-fullmaktige/repvcn!vXhlPDpKh@TMWkJKTK1Eg/