Mitt i har tidigare rapporterat om nyanländas svårigheter att hitta en bostad i Stockholm efter de fem år som de maximalt får bo kvar i SHIS:s tillfälliga lägenheter. Nu skrivs ännu kortare hyreskontrakt på två för nyanlända som fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholm i år.

Ska betona eget ansvar

Staden hoppas att förändringen, som genomförts i år, ska leda till en ökad genomströmning i genomgångsbostäderna, fler ska alltså flytta vidare snabbare, för att göra plats för de nyanlända som anvisas till staden framöver.

Behöver färre nyanlända hyra ett tillfälligt boende minskar också stadens behov av att plöja ner mer pengar i nya modulhus, slår stadsledningskontoret fast.

För de som inte lyckas flytta till en egen bostad efter två år kvarstår dock möjligheten att få en förlängning av hyrestiden månadsvis, enligt integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C).

–  Det här är ytterligare ett verktyg för att betona det egna ansvaret att ordna ett eget boende. Det är viktigt både för att vi ska kunna ta emot alla de nyanlända som anvisas hit men också för den individuella familjen att etablera sig i Sverige, säger hon.

Färre nyanlända – nu bara kvotflyktingar

Jämfört med åren efter flyktingkrisen 2015 är det nu betydligt färre nyanlända som anvisas till Stockholm. En annan skillnad är att det numera nästan bara kommer kvotflyktingar som kan ha andra förutsättningar än nyanlända som kom efter 2015, uppger Anna Mölgård, stadens samordnare för bostäder för nyanlända.

– De som anvisades till oss då hade bott i Sverige i flera år på asylboenden och kunde ofta redan språket och kände till samhället. Kvotflyktingarna som kommer nu flygs direkt hit från flyktingläger. Det är en bred och heterogen grupp. Det finns högutbildade men andra har det jättetufft, säger Anna Mölgård.

Karin Ernlund (C) säger så här om att hyreskontrakten begränsas till två år samtidigt som staden nästan uteslutande tar emot kvotflyktingar:

– Oavsett om du är kvotflykting eller inte så är det en tuff bostadsmarknad i Stockholm där vi måste jobba aktivt varje dag för att stödja och vägleda för att man ska söka och ordna en egen bostad och en egen försörjning, säger Karin Ernlund.

V: Skadligt för integrationen

Hon anser inte att nyanlända särbehandlas. De kan även fortsättningsvis förlänga hyrestiden hos SHIS i maximalt fem år om det krävs, precis som andra stockholmare.

https://www.mitti.se/nyheter/inte-aktuellt-att-forlanga-hyrestiden-for-nyanlanda/repubk!fKJIm35eX39qvwAr@B03aA/

Men den bilden delar inte Vänsterpartiets oppositionsborgarråd Clara Lindblom.

– Även om man har möjlighet till individuell prövning och förlängning efter två år så har SHIS en jättehård press på sig att minska boendetiden för nyanlända. Det finns ingen anledning till att just den här gruppen ska ha en hårdare krav på sig än andra stockholmare som hyr av SHIS. Det är direkt skadligt för integrationen och riskerar leda till att barnfamiljer kastas ut på en svår och osäker bostadsmarknad, säger hon.