I flera år har det funnits planer på att anlägga en park på de övergivna järnvägsspåren vid Årstaviken. Det började som ett medborgarförslag 2015, sedan dess har Centerpartiet tagit över och drivit frågan.

– Vi vill att staden ska användas på ett mer kreativt och konstruktivt sätt, och det här är en central och underutnyttjad plats. Det här förslaget kan tillföra en helt ny park i innerstan, och det händer inte så ofta, säger stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C).

Behövs vid kris eller krig

Projektet har tidigare stött på patrull i form av Försvarsmakten, som menat att de behöver tillgång till spåren i händelse av kris eller krig. Nu har de till viss del ändrat position.

– De har nu sagt att om vi sparar och kan återställa spåren, skulle det behövas i framtiden, då får området användas som park, säger Jonas Naddebo.

Hur parken kan komma se ut, eller finansieras, är inte klart i dagsläget. I årets verksamhetsplan och budget för Södermalm finns dock uppdraget att utreda möjligheter för parken inskriven, tillsammans med andra delar av staden.

– Med civilsamhället och föreningslivet går det kanske att hitta en kafélösning, och med gemensamma krafter kan vi nog hitta en lösning som inte är superdyr, säger Jonas Naddebo.

Inget tunnelhäng

Däremot är det inte aktuellt att tillgängliggöra tunnlarna för allmänheten i det här skedet.

– Det kan vi kolla på i nästa steg. Det som är viktigt nu är att få till parkområdet, säger Jonas Naddebo.

Att ha parken klar till sommaren kan bli svårt, menar Jonas Naddebo, men säger att förhoppningen är att den kan vara på plats sommaren 2022.

Kritiserat namn

Det föreslagna namnet, Stockholm Low Line, har sedan det presenterades kritiserats hårt. Trots det har det varit arbetsnamnet under de fem år projektet varit på tapeten. Men nu ser det ut som att det kanske blir ett annat namn ändå.

– Vi har fått mycket synpunkter på att det är ett engelskt namn. Jag tror det är bäst att vi hittar ett svenskt namn istället, säger Jonas Naddebo.

Trädgård på spåret

Men spårområdet är inte tomt. Längs rälsen håller föreningen Trädgård på spåret till, som 2018 flyttade sina odlingar och pallkragar till de berörda spåren.

Att det rör sig i parkprocessen tar föreningen med ro, menar medgrundaren Philipp Olsmeyer.

– Jag är inte orolig, jag tror de måste involvera oss. Det vore konstigt om de flyttade en förening som funnits i tio år, det tror jag inte är deras syfte. Jag tycker parken är en bra idé, och något som vi själva promotat sedan vi startade vår verksamhet, säger han.

Trädgård på spårets varande eller icke varande i framtiden är dock för tidigt att svara på i dagsläget.

– Odling hade varit superintressant att fortsätta jobba med, men jag ska inte bestämma exakt vad parken ska innehålla. Det är något man får titta på inom utredningen, säger Jonas Naddebo.