I höstas rullad staden ut ett pilotprojekt, ”Stockholms framtidsgator”, på tre platser i stan, Parmmätargatan, Hälsingegatan och Tjärhovsgatan. Alla gatorna ligger intill skolor och testet handlade bland annat om att använda gatuutrymmet för aktivitet, lek och rörelse. Vid Parmmätargatan var eleverna vid Eiraskolan med och utformade möbleringen.

https://www.mitti.se/nyheter/elever-far-asfalten-att-blomma/reptje!pevDTzIypoN@Oj5TlBQLQA/

Hälsingegatan avvecklades i början av året och nu tas även Tjärhovsgatan bort. Parmmätargatans nya möblering med sittplatser, blommor, sandstrand skulle också ha tagits bort – men nu meddelar staden att den blir kvar till åtminstone september.

Försöket har varit lyckat enligt Fariba Daryani, projektledare på trafikkontoret.

– Det har kommit önskemål från bland annat skolor om att förlänga projektet över sommarsäsongen eller till och med permanenta. Vi såg det som ett bra alternativ i väntan på besked. Det har varit bra resultat i vår undersökning kring gatan och den har använts väldigt väl så det var lämpligt att fortsätta, säger hon.

Så möbleringen kan bli kvar permanent redan nu?

– Det kan jag inte säga just nu. Vi diskuterar lite olika alternativ, det kan bli semi-permanent, eller permanent eller något annat. Vi kommer redovisa det i september så får vi se hur projektet fortsätter.

Vid de andra gatorna har det varit en del klagomål vilket fått staden att justera möbleringarna lite, men på Parmmätargatan har det varit lugnt enligt Fariba Daryani. Att det bor färre intill den gatan är en stor anledning enligt henne.

Enligt den utvärdering som gjorts av projektet har bland annat drygt 100 personer intervjuats på gatan, där tre av fyra tyckte Parmmätargatan blivit trevligare och sex av tio att den blivit säkrare och tryggare.