Om 800 kilometer regionalt cykelvägnät ska bli verklighet till 2030 vill det till att det blir verkstad runt om i länet.

Det är i alla fall Region Stockholms förhoppning efter den regionala cykelförhandling som nu hållits, med kommuner, cykelorganisationer och Trafikverket.

Enligt regionens cykelplan ska 20 procent av alla resor göras med cykel, dubbelt så stor andel som i dag.

– Nu försöker vi gasa, men det lär bli svårt att få till ett cykelvägnät med full standard till 2030, men det ska åtminstone gå att ta sig in till stan på bra cykelvägar till dess, säger regionrådet Gustav Hemming (C).

17 mil ännu så länge

Ännu så länge är det bara 170 kilometer som har full standard, vad gäller bredd och säkerhet.

Cykelförhandlingen är en start för överenskommelser, till exempel kring viktiga stråk över kommungränser. Som det är nu blir det glapp på många ställen där cyklisterna får ge sig ut i trafiken.

– Men det är inte bara "missing links" som är viktiga, utan även att de stråk där man kan ta sig hela vägen in till stan håller god standard.

Vissa stråk utredda

Gustav Hemming vill inte peka ut vilka områden som bör prioriteras, men regionen har gjort stråkstudier där det är utrett vad som behöver göras, som till exempel Kungsängenstråket och Västerhaningestråket, berättar han.

En stötesten är pengarna. Det är väghållarna, Trafikverket och kommunerna, som ska bygga och finansiera cykelvägnätet. Till viss del kan finansiering ske via regionens länsplan.