Sedan den misstänkta mordbranden i Stimmets skola den 28 november 2022, som slukade hela lågstadielängan samt särskolans lokaler, har grundskolan varit evakuerade och bedrivit sin undervisning i gamla Fornuddens skola.

I mitten av april fick eleverna till slut flytta tillbaka till Stimmet.

– Barnen är så glada över att vara tillbaka. Vi trivdes jättebra i Fornudden, men visste hela tiden att det inte var vår skola. Eleverna har längtat till våra böcker i biblioteket och vår fina skolgård, säger mellanstadieläraren Mia Lundholm.

I den nedbrända längan fanns expeditionen, klassrummen för åk 2 och 3 samt Stimmets särskola. Då det nu finns färre klassrum att tillgå har alla klasser behövt anpassa sig.

– Det är lite mer trångt nu. Vi har fått låna en byggnad av den anpassade grundskolan och vi samsas mer om grupprummen. Det är några småjusteringar kvar, men nu har vi flyttat klart! säger Annika Nyblom, rektor för grundskolan.

Enligt Annika Nyblom och Mona-Lisa Kjellström, rektor respektive biträdande rektor på Stimmet, har elevernas upplevda trygghet varit fokus sedan branden.

Enligt Annika Nyblom och Mona-Lisa Kjellström, rektor respektive biträdande rektor på Stimmet, har elevernas upplevda trygghet varit fokus sedan branden.

Julia Wide

Vill dela med sig

Mellanstadiet ligger i en annan byggnad på skolgården och drabbades inte av några rök- eller brandskador.

– Alla har varit väldigt engagerade i att det här ska bli bra. Mina 4–5:or har varit så generösa och velat dela med sig av sina datorer och matteböcker till de yngre eleverna som fått alla sina saker förstörda, säger Mia Lundholm.

– Innan branden var vi uppdelade i olika byggnader, men nu träffas eleverna över åldrarna på ett annat sätt. Flytten har varit jobbig, men sammanhållningen har blivit starkare, säger biträdande rektor Mona-Lisa Kjellström.

Mellanstadiets och särskolans lokaler totalförstördes i branden i höstas.

Mellanstadiets och särskolans lokaler totalförstördes i branden i höstas.

Pekka P‰‰kkˆ

Permanent lösning

– Vi är mycket imponerade över den insats medarbetarna på Stimmets grundskola gjort när de flyttat tillbaka hela skolan under ett fåtal dagar. Nu inleds arbetet med planering för nyttjande av lokaler under nästa läsår, säger Martin Widholm, skolchef på Tyresö kommun.

Samtidigt utreds olika möjligheter för hur återbyggnaden av de förstörda lokalerna ska ske.

Redan innan branden undersökte kommunen möjligheten att bygga ut Stimmet till en F–9-skola, då behovet av nya skolplatser förväntas öka i kommunen. Enligt Martin Widholm bedöms därför en ny permanent skolbyggnad vara både ekonomiskt och miljömässigt mer fördelaktigt än en provisorisk barack.

Den nya permanenta byggnaden måste i så fall placeras så att den kan stå kvar när den nya F–9-skolan byggs.

Alla ska känna sig trygga

Orsaken till branden är fortfarande oklar.

– Många av barnen är oroliga över varför branden uppstod och om det kan hända igen. Det kan ingen av oss svara på, men det är viktigt att alla elever känner sig trygga på skolan och kan få stöd om de behöver, säger rektor Annika Nyblom.