Flera av de stenplattor som lagts vid Guldbron är skadade och har märkts med färgglada markeringar.

– Leverantören har uppenbarligen lagt plattor som inte uppfyller kvalitetskraven, och de får nu lägga om dessa plattor, säger Eva Rosman, kommunikationschef för Projekt Slussen.

Främst rör det plattor på Skeppsbron, Slussplan och bort mot Kornhamnstorg. Entreprenören får själv stå för kostnaderna för att byta ut dem. Förhoppningen är att det arbetet ska vara klart före sommaren.

– Tråkigt eftersom det låter och stör när de byter plattorna.