Statistiken har talat.

Området är det mest kvinnodominerade bostadsområdet i landet.

Här bor betydligt fler kvinnor än män.

Flest i hela landet, enligt statistikmyndigheten SCB, Statistiska centralbyrån.

60 procent av invånarna är kvinnor.

Förvånad

– Det hade jag ingen aning om. Jag är överraskad, säger Christina som är ute på promenad med väninnan Margareta.

Är det något du har tänkt på?

– Inte alls.

SCB har tänkt på det.

Inget annat bostadsområde i Sverige har lika hög andel kvinnor, enligt myndigheten.

Färska siffror för 2022 presenterades förra veckan.

Alvik i Bromma är Sveriges mest kvinnodominerade område, av SCB döpt till regionala statistiskområdet 0180 Alvik.

Får fara åt Hälsingland

För att hitta tvåan på SCB-listan får man leta sig upp till Hälsingland och Bollnäs centrum där 58 procent av invånarna är kvinnor.

För att lokalisera trean får man vända en bit söderut, ner till Rättvik och bostadsområdet Rättvik centrum-Sjurberg, där 56 procent av invånarna är kvinnor.

Lena Hoff konstaterar att med ett så dominerade inslag som ett stort kvinnokollektiv i ett litet begränsat området blir det avgörande för hur fördelningen kvinnor och män ser ut. "Jag upplever ingen skillnad med att det bor fler kvinnor här."

Lena Hoff konstaterar att med ett så dominerade inslag som ett stort kvinnokollektiv i ett litet begränsat området blir det avgörande för hur fördelningen kvinnor och män ser ut. "Jag upplever ingen skillnad med att det bor fler kvinnor här."

Stefan Källstigen

Men nu befinner vi oss på Runda vägen i Alvik, det statistikområde i landet där andelen kvinnor är absolut störst.

SCB delar in landet i 3 300 regionala statistikområden, regso. På så sätt går det att få fram mer finfördelad statistik än som är möjligt på kommunnivå.

Regionala statistikområdet för Alvik avgränsas i väster av spårvagnsdepån vid Drottningholmsvägen, i öster av Alviks strand, i norr av Alviks centrumområde, och i söder av Lyckovägen.

Märks det att kvinnor dominerar i här?

– Det är lite extra lugnt, konstaterar Ulla Mede som är ute på promenad på Runda vägen med hunden Ludde.

Ulla Mede, här med hunden Ludde, tror att en förklaring till kvinnodominansen är att många män i området har dött undan.

Ulla Mede, här med hunden Ludde, tror att en förklaring till kvinnodominansen är att många män i området har dött undan.

Stefan Källstigen

Susanne Emanuelsson, som också hon tar en promenad på Runda vägen, funderar en stund.

– Det plogas dåligt på vägarna. Det är sämre plogning än på gator längre bort, säger hon.

I nästa andetag tillägger hon att hon ska låta det vara osagt om det har med områdets skeva könsfördelning att göra.

Finns förklaring

Att statistikområdet Alvik hamnar i topp som det mest kvinnodominerade i landet har sin förklaring.

Här är enligt SCB förklaringen till övervikten kvinnor: Kvinnokollektivet Elfvinggården.

Här är enligt SCB förklaringen till övervikten kvinnor: Kvinnokollektivet Elfvinggården.

Stefan Källstigen

I området finns ett kollektivboende för ensamstående kvinnor, Elfvinggården.

– De husen ligger inom regso, cirka 300 lägenheter. Det påverkar statistiken, säger Rasmus Andersson, statistiker på SCB.

Katarina som bor i statistikområdet säger att det kanske skulle kännas ännu mer tryggt om det bodde fler män här.

Men hon klagar inte.

– Det är ett väldigt lugnt område.

Lydia Kasemets (till vänster) bor i området sedan 17 år, här tillsammans med Eline Carle. Lydia berättar att när hon är ute på promenad i området möter hon mestadels kvinnor. Hundarna heter Ruff och Max.

Lydia Kasemets (till vänster) bor i området sedan 17 år, här tillsammans med Eline Carle. Lydia berättar att när hon är ute på promenad i området möter hon mestadels kvinnor. Hundarna heter Ruff och Max.

Stefan Källstigen

Lydia Kasemets som är ute på en promenad med hunden Ruff har bott i det här statistikområdet i 17 år.

När hon får höra att det är det mest kvinnodominerade området i landet blir hon inte förvånad, hon bor själv i det kvinnohus som nämns ovan.

För hennes del har det ingen betydelse att kvinnor är i övervikt i området.

– Vi får ha pojkar på besök, säger hon.