I höstas förvärvade Niam, som äger Haninge centrum, cirka 2 000 kvadratmeter av de handelsytor som vetter mot Poseidons torg. Där ska bli större glasytor, mer belysning och framflyttad fasad, som centrumägaren tidigare utlovat.

Nu stärker Haninge kommun sitt samarbete med Niam för att utveckla stadskärnan ytterligare, vilket Mitt i nyligen berättade. Tillsammans vill man bland annat bygga nya bostäder nära köpcentrumet, till exempel kan det bli bostäder där Runstensskolan ligger i dag. Ambitionen är att starta ett planuppdrag innan årsskiftet, vilket innebär att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området som planeras gå ut på samråd under nästa år.

17 000 bostäder

Tanken är att Handen, Vega och Brandbergen ska knytas samman med 17 000 nya bostäder, samt butiker, service, restauranger och andra verksamheter.

För att liva upp själva centrum vill Niam och kommunen bland annat bygga uteserveringar på Poseidons torg.

Fler bostäder är bra, tycker Vendelsöbon Linnea Skog. Det underlättar för ungdomar som vill flytta hemifrån.

Fler bostäder är bra, tycker Vendelsöbon Linnea Skog. Det underlättar för ungdomar som vill flytta hemifrån.

Mathilda Nilsson

Utanför centrum sitter Vendelsöbon Linnea Skog, 21. Hon vill gärna se en uteservering på torget och ännu fler kaféer och restauranger både i och runt centrum.

– Det är trevligt och ger också arbetsmöjligheter. Öppnas det fler ställen så skapar det nya jobb, säger hon.

Även planen på nya bostäder får tummen upp.

– Det är alltid bra eftersom det är brist på det. Det kommer bli lättare för ungdomar att flytta hemifrån. Däremot förstår jag inte var det ska få plats med 17 000 nya bostäder, säger hon och fortsätter:

– Men att binda samman Handen, Vega och Brandbergen låter positivt. Då blir det här som en egen liten stadsdel.

Utöver fler matställen, saknar hon en sak.

– Förut pratade kommunen om att bygga en bio vid Rudsjöterrassen. Det stod till och med på affischer. Vad hände med det? Det hade varit mysigt.

Med Luana i knät njuter Handenbon Gloria Dimas av eftermiddagssolen på Poseidons torg.

Med Luana i knät njuter Handenbon Gloria Dimas av eftermiddagssolen på Poseidons torg.

Mathilda Nilsson

Hantverkare och musiker

På Poseidons torg sitter Handenbon Gloria Dimas och pratar med en väninna medan barnen leker vid fontänen. Hon vill välkomna hantverkare till torget.

– Under sommaren är det mycket folk här men det finns inget att göra eller titta på. Kommunen kanske ska bjuda in försäljare. Någon som målar eller gör fina smycken. Det vill jag se här.

Hon vill också se en grupp musiker spela på torget då och då.

– Sedan skulle det vara kul med fler restauranger och butiker i centrum. Allt är likadant. Förut fanns McDonalds och Åhléns – nu finns ingenting. Varje år blir det mindre och mindre, säger Gloria Dimas.