Det var fullt inne i Hyresgästföreningens lokal på Piongränd i Hässelby strand redan en bit efter klockan 17 under samrådsmötet den 10 november.

Tonen var stundtals tuff bland besökarna när projektledarna från bostadsföretaget Willhem och Stockholms stad stod redo att ta emot frågor.

120 nya bostäder

120 nya hyresrätter ska byggas längs Aprikosgatan, vilket många i området reagerat på.

– Kommer våra synpunkter i samrådet betyda någonting? frågade en manlig hyresgäst.

Dels ska fyra av de fem befintliga husen i kvarteret byggas på med en våning, dels ska två helt nya hus med fem till sex våningar byggs på den nuvarande uppfarten med parkeringsplatser närmast Aprikosgatan. Den antikvariska konsekvensanalysen, gjord av Nyréns arkitektkontor, har slagit fast att påbyggnaderna med ytterligare en våning på de befintliga husen är ovarsamma.

Överraskning för grannarna

Madeleine Hylth, en av de nuvarande hyresgästerna i området, var en av de första på plats i lokalen. Hon berättar att många hyresgäster i kvarteret blev överraskade när planerna presenterades 2021.

– Jag har alltid trott att man velat värna resten av tomten, låta luften mellan Aprikosgatan och de befintliga husen vara kvar. Jag har svårt att se hur barnfamiljer kommer trivas när det blir så tätt med hus här. Det blir en förfulning, menar jag.

– Påbyggnaderna kommer innebära en stor olägenhet. Hur länge ska det pågå? Och hur länge ska man stå ut, frågade sig Madeleine.

Pågick under två timmar

Samrådsmötet hölls som ett öppet hus under två timmar. Kaffe och kaka serverades. En digital visningsskärm, samt mer regelrätta anslag med gestaltningen stod uppställda längs väggarna. I mitten stod Maria Lejdebro, projektutvecklare på Willhem, intill en fysisk miniatyrmodell över de nya husen.

– Vi har absolut förståelse för att förtätningen och förändringen som föreslås medför både frågor och synpunkter, sade hon till Mitt i efter mötet.

Hur ser ni på att Nyréns arkitektkontor bedömt påbyggnaderna med en våning som ovarsamma?

– Både vi och staden tycker att att de samspelar fint med den befintliga bebyggelsen och med de nya byggnaderna, sade Maria Lejdebro.

I dag är Willhems hus på Aprikosgatan tre våningar höga. Byggtiden för påbyggnadsetappen planeras till cirka 12-18 månader.

– Under byggtiden kommer boendemiljön påverkas. Vi arbetar just nu med att minska eventuella olägenheter, sade Maria Lejdebro.

Entréerna till de nya våningsplanen i de gamla husen ska ske via nya trapphus på sidorna.

– Vår nuvarande målsättning är att starta med mark- och nybyggnadsarbetena och därefter påbyggnaderna, men det är inget som är bestämt så här tidigt.

https://www.mitti.se/nyheter/samrad-igang-kring-omtvistat-hyresrattsprojekt/repvjy!byj4hmqwrL3Mp43YGjDOCQ/

https://www.mitti.se/nyheter/planen-flera-hus-i-hasselby-kan-fa-pabyggnader/repuke!KgSTMRq8vL2lp6oQXSJkpA/