Ett antal stammisar till kaféet, som har funnits på Ekudden sedan 1961, möttes för att visa sitt stöd med en spontan demonstration.

– Förra året var kaféet vårt vardagsrum för att umgås utomhus med familj och vänner, säger Kajsa Bergström, en av stammisarna till Mitt i.

Ett 20-tal personer, bland annat boende från Gandviks seniorboende, demonstrerade.

– På en halvtimme fick vi en namnlista med 40 namn. Ekudden får inte försvinna för att några fastighetsägare säger sig störas, säger Kajsa Bergström.

Ny detaljplan överklagas

I februari antogs en ny detaljplan för kaféet. Detta för att gamla tillbyggnader till fastigheten inte skulle strida mot plan- och bygglagen. Den detaljplanen som gäller idag, från 1937, behövde alltså uppdateras.

I mars överklagades planen av ett antal Danderydsbor. Enligt dem saknas en miljökonsekvensutredning, att det inte finns särskilda skäl till att häva strandskyddet och att den nya detaljplanen kommer skapa störningar i området.

En rättsprocess pågår nu i mark- och miljödomstolen.

"En bra plan"

– Det har varit en förhandling i mark- och miljödomstolen, och så har båda parter fått möjlighet att komplettera, säger Claës Breitholtz (M), byggnadsnämndens ordförande.

Han hoppas att den nya detaljplanen ska hålla.

– Jag kan säga från Danderyds kommuns sida att detaljplanen togs enhälligt av kommunfullmäktige. Vi tycker det är en bra plan på alla sätt och vis, och hoppas att den står sig i högre instanser.