Sedan vårterminen 2021 har kommunen haft ett samarbete med Stall Kungsgården på Drottningholm. Elever som har hög frånvaro i skolan får komma till stallet, som en väg ut ur isolering och tillbaka till skolvardagen.

– Vår roll i samarbetet är att tillhandahålla stall- och hästaktiviteter och en miljö som känns trygg och förutsägbar, säger Christina Risshytt-Collman som är verksamhetsutvecklare på Stall Kungsgården. 

Att stallet ger rutiner är viktigt, just för att många elever som inte går till skolan blir väldigt socialt isolerade, menar hon.

Hög frivillig närvaro

– Och vi har en jättehög närvaro. Så från en ofrivillig frånvaro i skolan, har vi frivillig närvaro i stallet.

Skolhälsoteamet har ett eget litet klassrum i stallet och kan komma och träffa eleverna där.

– Det kan vara lättare att ha ett samtal om man går en promenad med en ponny i skogen tillsammans. Stallet blir på så sätt en trygg plats att mötas på, och en länk mellan barnen och skolan, säger Christina Risshytt-Collman.

Och det har visat sig fungera. Majoriteten av de elever som deltagit i stallprojektet har tydligt ökat sin närvaro i skolan, menar Åsa Karström som är metodutvecklare för elevhälsa på Central elevhälsa i Ekerö kommun.

– Några elever hade haft 100 procent skolfrånvaro en längre tid tillbaka när projektet startade, och övriga hade mycket hög frånvaro. Efter en tid i stallprojektet har de flesta kommit tillbaka till skolan, säger hon.

Kommit hemifrån

En utvärdering av projektets första år visade att eleverna kände att de mådde bättre och att de närmat sig en mer regelbunden skolgång.

– För flera elever innebar stallet att de fick en meningsfull aktivitet, fick en tillhörighet i ett socialt sammanhang, kom hemifrån och skapade rutiner efter en längre tids skolfrånvaro, säger Åsa Karström.

Åsa Karström är metodutvecklare för elevhälsa på Central elevhälsa i Ekerö kommun.

Åsa Karström är metodutvecklare för elevhälsa på Central elevhälsa i Ekerö kommun.

Ekerö kommun

Också för elevernas föräldrar har att stallverksamheten varit positiv.

– Många berättade att deras barn fått en stärkt självkänsla och flera föräldrar kände också en lättnad över att de fått hjälp för att deras barn ska kunna återgå till skolan. Det är ofta en stress för hela familjen när ett barn har hög frånvaro i skolan, säger Åsa Karström.

Permanent verksamhet

Projektet har varit finansierat genom medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten men från och med höstterminen blir stallverksamheten permanent och går in under barn- och utbildningsförvaltningens budget.

I samband med det utökas också verksamheten så att den inkluderar elever i förskoleklass upp till nian, och inte bara från fyran som tidigare.

– Med de yngre barnen jobbar vi framförallt med stöd på plats i skolorna, men vi vill inte att någon ska exkluderas från denna verksamhet, om den skulle passa, säger Åsa Karström.