I landets minsta respektive tredje minsta kommun är det inte var dag det går att lansera större stadsutvecklingsprojekt på obebyggd mark.

Det är två mycket nöjda och beslutsamma kommunalråd som möter Mitt i på Gränsgatan.

– Det är den här mandatperiodens största omdaning av en gata. Ett otroligt spännande projekt, säger Solnas kommunstyrelseordförande Sara Kukka-Salam (S).

Sundbybergs dito Peter Schilling (S):

– Potentialen är enorm. Vi snackar uppemot 1 500 nya bostäder.

Hyresrätter möter "premiumbostäder"

På Solnas sida handlar det om ett långsträckt parkeringsdäck som rivs för nya kvarter. Det blir främst Signalisten som får i uppdrag att uppföra hyresrätter.

Sundbyberg spånar på en radda bostadshus med restauranger och service i botten mellan Ekensbergsvägen och Tulegatan. Peter Schilling sneglar gärna på Hagastadens höga trähus för inspiration.

– Klimatsmarta bostäder i premiumklass. Och många. Vill man ha levande bottenvåningar så behöver man bygga rätt så höga hus där det får plats mycket bostäder som ger ett underlag.

Sundbyberg vill även se något mer spektakulärt i korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. En arkitekttävling, som även ledde fram till Tuletornen, är idén.

– Platsen markerar entrén till Sundbyberg och ger oss en chans att testa spännande arkitektur, säger Stefan Bergström (C).

Tre filer tas bort

Gränsgatan är i dag femfilig och en väg plågad av genomfartstrafik.

Den ska i stället bli tvåfilig. Dagens 90 meter mellan husfasaderna ska det bli runt 30.

"Stort och kreativt på ena sidan och allmännyttiga bostäder andra sidan. Restauranger, fik och torghandel. Det ska vara för alla plånböcker längs samma gata", säger Sara Kukka Salam (S) om nya visionen för Gränsgatan. Här krokar hon arm med Sundbybergs Peter Schilling (S) – som väntat in grannen.

"Stort och kreativt på ena sidan och allmännyttiga bostäder andra sidan. Restauranger, fik och torghandel. Det ska vara för alla plånböcker längs samma gata", säger Sara Kukka Salam (S) om nya visionen för Gränsgatan. Här krokar hon arm med Sundbybergs Peter Schilling (S) – som väntat in grannen.

Stefan Källstigen

Bilarna, hur blir det med dem? Garage under jord är tänkbart. Men grannpolitikerna pratar hellre om bilfria miljöer, förarlösa fordon, bilpooler och mobilitetshus med laddstolpar och cykelparkeringar.

Likadana politiska styren

Ett formellt startskott för nya Gränsgatan gick i slutet på maj då Solna beslöt om en programutredning.

Sundbybergspolitikerna säger att de nu är "otroligt taggade" att dra igång efter att ha väntat in grannen.

– För att lyckas med en helhet krävs samarbete över gränsen men det har tills nu inte funnits något stort engagemang från Solna. Man har väl haft tillräckligt att göra i Arenastaden, säger Stefan Bergström.

Sedan årsskiftet styr identiska koalitioner – S, V, C, MP – båda grannkommunerna. En viktig faktor för att starta upp projektet, säger de; "vi vill åt samma håll".

Lågkonjuktur och en tvärnit för länets nyproduktion är inget som oroar.

– Det är en ständig berg- och dalbana i byggbranchen. Egentligen är det nu man ska dra igång ett sådant här stort projekt. Det ligger ändå lite framåt i tiden. 2027 fyller Sundbyberg 100 år, det vore kul om vi kunde ta ett spadtag då, säger Stefan Bergström.