Pappan i 40-årsåldern i Hässelby hade vanföreställningar och utreddes av socialtjänsten hösten 2021. Mitt under utredningen, en söndagkväll i november 2021, knivhögg han sina barn och kastade ned dem från ett fönster från femte våningen, 17 meter ovanför marken. En av dem avled, den andre fick livshotande skador.

Pappan bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning och dömdes för mord och försök till mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen nekade till brott.

Skarp kritik från IVO

I vintras kom IVO, inspektionen för vård och omsorg, med mycket skarp mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds hantering av ärendet. Stadsdelen hade inte hanterat de anmälningar om oro för barnen som kom in från psykiatrin, vårdcentralen och polisen korrekt.

Inspektionen för vård och omsorg har riktat skarp kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning kring hanteringen av Hässelby-pappan och familjen.

Inspektionen för vård och omsorg har riktat skarp kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning kring hanteringen av Hässelby-pappan och familjen.

Ulrica Andersson

Enligt IVO inhämtade socialtjänsten inga kompletterande uppgifter och gjorde ingen bedömning om barnen var i behov av skydd, vilket ska göras omgående.

Socialtjänsten dröjde dessutom allt för länge med att fatta beslut om omedelbart omhändertagande. Socialtjänsten försökte inte heller ta kontakt med barnen för att prata med dem eller med deras andra vårdnadshavare.

Har lämnat in redovisning

Stadsdelen har nu lämnat in sin redovisning om fallet, och där framgår att förvaltningen anser att det varit svårt att fastslå några bakomliggande orsaker till familjetragedin.

"Trots att det var erfarna socialsekreterare som arbetade i ärendet och som i huvudsak arbetade lagenligt och följde dåvarande rutiner, har IVO och nämnden själv kunnat konstatera att det förekom vissa brister i handläggningen", går det bland annat att läsa.

Bild från platsen i Hässelby kort efter familjetragedin i november 2021.

Bild från platsen i Hässelby kort efter familjetragedin i november 2021.

Claudio Britos

Bristerna, som nämnden själv medger bland annat handlar om bristande dokumentation och felaktig prioriteringen av arbetsuppgifter i ärendet, har dock inte bedömts sådan att händelsen hade kunnat undvikas genom ett annat agerande, menar förvaltningen.

Drar lärdomar

Sofia Björkvall är ny avdelningschef på barn och unga på på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och säger att stadsdelsnämnden tar till sig av kritiken och drar lärdomar av den, men vill inte gå in på vad det handlar om.

– Samtidigt bör det poängteras att nogsamma avvägningar gjordes under vår handläggning av ett mycket komplext ärende, säger hon.

Sofia Björkvall, avdelningschef på Barn och unga på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Sofia Björkvall, avdelningschef på Barn och unga på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Stockholms stad

Enligt Sofia Björkvall har man inlett ett arbete i Hässelby-Vällingby med att stärka barnrätten och arbetet med barns delaktighet i stadsdelen.

– Vi vill öka barns delaktighet, och det som vi benämner som barnrättsarbete är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som vi prioriterar. Vi har anställt en barnrättsstrateg som driver utvecklingsarbetet. Det innebär bland annat att workshops planeras för medarbetare där fokus ligger på hur barns delaktighet kan stärkas ytterligare, säger hon.

Även en översyn av arbetsprocesser och rutiner pågår.

– Rutinerna ska syfta till att underlätta arbetet för socialsekreterarna.

Bild från platsen i Hässelby kort efter familjetragedin i november 2021.

Bild från platsen i Hässelby kort efter familjetragedin i november 2021.

Claudio Britos

Socialborgarrådet fåordig

Socialborgarrådet Alexander Ojanne (S) säger att han inte kan uttala sig i enskilda fall.

– Men på ett generellt plan tar vi förstås kritik från IVO på allvar och socialtjänsten använder sig av det som framkommer i sitt utvecklingsarbete, säger han.

Det är en hårt ansatt socialtjänst som granskats efter fallet. Avdelningen för barn och unga i Hässelby-Vällingby går mot 14 miljoner kronor i underskott, detta härleds till konsulter och ungdomsplaceringar, visar de senaste månadsrapporterna. Både personal och chefer blir ofta kortvariga. På kort tid har till exempel tre byten skett på posten som avdelningschef för barn och unga på stadsdelsförvaltningen.

Stockholms social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).

Stockholms social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).

Naomi Grossman

"Rekryteringen är ett misslyckande"

Enligt flera uppgiftslämnare till Mitt i med insyn i verksamheten ska personalflykten från socialtjänsten i Hässelby-Vällingby ha pågått i flera års tid, men eskalerat sedan 2021. En person säger till Mitt i att även konsulter blivit en bristvara.

– Många anställda väljer att lämna, däribland chefer. Och rekryteringen är svår. Det här att man vill göra sig av med konsulter och ersätta med fast personal är mycket lättare sagt än gjort. Många nya som kommer in har ingen erfarenhet alls och får inget stöd. Det finns inte många kvar som jobbat där mer än tre år.

Sofia Björkvall delar delvis bilden.

– Rekryteringen har varit en utmaning för Hässelby-Vällingbys barn och unga. Glädjande nog ser det nu lite bättre ut. Vi har tillsatt flera tjänster och vår förhoppning är att ännu fler tillsätts inom kort, säger hon.

Saknas erfarenhet?

– De som rekryteras har blandad erfarenhet inom socialt arbete. De har med sig kunskaper och erfarenheter som kommer komma vår organisation till gagn. Men flera behöver introduktion och vi har därför förstärkt stödet till våra medarbetare, säger hon.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Mikael Andersson

Socialtjänsten har också tvingats lägga ned Vällingby-teamet, där en grupp socialsekreterare framgångsrikt jobbade uteslutande med Vällingby-ärenden under knappt två års tid. Man nådde nästan dubbelt så många familjer som den ordinarie socialtjänsten, enligt avdelningen själva.

"Är väldigt ansatta"

Mikael Jarnlo, huvudskyddsombud för fackförbundet Akademikerförbundet SSR i Hässelby-Vällingby, sa i november 2022 till Mitt i att det är svårt för personalen att hinna med orosanmälningarna.

– Vi är väldigt ansatta. Vi ska ju göra bedömningar kring hur utsatt barnet är, om vi behöver skydda eller inte, vilket är en väldigt viktig bedömning. Därför blir det ännu allvarligare om detta inte kan göras på ett säkert sätt, sa han då.

Pojke mördades

Den 16 juli 2022 skedde ytterligare en familjetragedi i västerort. En 15-årig flicka, som socialtjänsten i Rinkeby-Kista sedan tidigare var inkopplad på, mördade sin lillebror i hemmet. Rinkeby-Kistas socialtjänst anmälde sig själva enligt lex Sarah i september 2022 och IVO:s granskning av ärendet är i slutfasen, meddelar myndigheten Mitt i.

Platsen utanför adressen i västerort där 15-åriga flickan mördade sin lillebror.

Platsen utanför adressen i västerort där 15-åriga flickan mördade sin lillebror.

Mitt i

Abdi-Nur Isse, tillförordnad avdelningschef på Individ och familj på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, säger att man inte kommenterar det enskilda ärendet med hänvisning till sekretess.

– Men under 2022 och 2023 har vår förvaltning bland annat sett över rutiner för så kalla samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med regionen och anordnat flera workshops för medarbetare kring ämnet våld i nära relationer med fokus på våld mellan syskon, säger han.