Häromveckan rapporterade vi om att stadsdelen ville bygga ett så kallat Community center i Rinkeby – något som fick Rinkeby Folkets hus att reagera då satsningen presenterades med en väldigt liknande målsättning som Folkets hus har, och med samma slags aktiviteter.

Det nya centret skulle ha folkhälsa, föräldraskap och sysselsättning som fokusområden, och vara en mötesplats fylld av aktiviteter, enligt stadsdelen.

Det hela riskerade att konkurrera med Rinkeby Folkets hus verksamhet, menade ansvariga på "huset", samtidigt som man oroade sig för ett minskat stöd från stadsdelen till sina egna aktiviteter.

Annan tanke

Rinkeby Folkets hus kallade i förra veckan till ett medlemsmöte med anledning av satsningen, där de ville reda ut vad det nya centret egentligen skulle innebära.

Med på träffen var stadsdelsdirektör Victoria Callenmark, som då omformulerade sig kring planerna.

– Bakgrunden till initiativet var att vi identifierat att vi inom stadsdelen varit alldeles för dåliga på att fånga upp kvinnor långt från arbetsmarknad, studier och praktik – en målgrupp som från politikens håll pekats ut som en av de viktigaste att arbeta mot. Vi måste bli mycket bättre på det, berättar hon.

Därför drog man i gång ett arbete med att se över hur man ska kunna bygga upp någon slags riktad verksamhet kring gruppen.

En rekryteringsprocess påbörjades även för en roll som ska se över stadsdelens arbetsmetoder och hjälpa till att samordna insatser, samt identifiera hur man kan tillgängliggöra resurser inom området på bästa sätt.

– Men att vi rekryterade under arbetsnamnet Community center gjorde att många oroades och undrade om vi skulle ta över och slå undan benen på civilsamhället. Det var absolut inte tanken, och eftersom många reagerade så tydligt får vi stanna upp och inse att vi var för snabba. Vi omprövar och backar från namnet, säger Victoria Callenmark.

Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör i Järva.

Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör i Järva.

Mikael Andersson

Arbetet fortsätter

Samtidigt fortsätter stadsdelens arbete med att samordna resurser och skapa någon form av verksamhet där man tillgängliggör och samlar både stöd och insatser för kvinnorna. Man är i slutskedet av rekryteringen av personen som ska hjälpa till.

Vad som faktiskt ska hända är dock fortfarande inte helt bestämt.

– Förhoppningen är att vi ska komma vidare med arbetet till våren, och komma med klarare besked då, säger Victoria Callenmark.

Hon understryker att det inte kommer ske på bekostnad av någon annan verksamhet.

– Vi behöver samverka med civilsamhället i de här frågorna och samla våra krafter. Jag är övertygad om att vi kommer hitta lösningar där vi alla gör det vi är bäst på. Vi är dessutom överens med Rinkeby Folkets hus om att vi vill fördjupa vår samverkan än mer, säger hon.

Carl Hamilton, ordförande i Rinkeby Folkets hus.

Carl Hamilton, ordförande i Rinkeby Folkets hus.

Peter Carlsson, fotograf

Lättade

På Rinkeby Folkets hus är man lättade över beskedet.

– Det är bra att man backade så tydligt från att skapa ett Community center, vars beskrivning ju var så snarlik våra mål och verksamheter. Det var inte rätt väg att gå, det var en idé som aldrig hade fungerat och som hade blivit dyr för skattebetalarna, säger Carl Hamilton, ordförande.

Han säger att man nu hoppas på ett bättre samarbete med stadsdelen.

– Vi tar det här som en signal om att vi kommer mötas av större förståelse och stöd när vi driver våra kvinnoprojekt i framtiden. Vi ser fram emot en tydligare, kontinuerlig dialog och bättre avtal i framtiden.