Flera av klimat- och miljömålen har det rödgröna styret misslyckats med. Ett sådant är stadens mål för tjänsteflygresor, där utsläppen har fördubblats jämfört med 2022.

Detta är särskilt problematiskt med tanke på Miljöpartiets vallöfte att minska flygresandet för stadens tjänstemän, påpekar Jonas Naddebo (C), gruppledare Centerpartiet. Dessutom skulle klimatväxlingsfonden, som är stadens system för intern klimatkompensation, vara på plats vid årsskiftet, men den är fortfarande inte färdig.

– Man hade kunnat använda den men nu har man inte lyckats med något av det. Det blir dubbelfel, säger Naddebo.

Ny mötespolicy

Arbetet med klimatväxlingsfonden är på sluttampen nu, enligt Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd. Fonden kommer innebära dyrare flygbiljetter, finansierade av förvaltningarnas egna budgetar. Den tillkommande summan kommer sedan att användas för klimatfrämjande ändamål.

Staden tar även fram en ny mötespolicy som ska uppmuntra till tågresor vid behov av tjänsteresor.

– Vi behöver en mycket tydligare styrning mot tågresor och det är därför vi tar fram en ny resepolicy och ett klimatväxlingssystem, säger Lindhagen.

Efter pandemin är många vana vid att hantera digitala möten. Varför har ni inte utnyttjat det?

– De digitala mötena har blivit fler, men det finns fortfarande tillfällen när det är motiverat att träffas fysiskt. Vi kommer att skärpa kraven på att de tjänsteresorna ska ske med tåg.