I november drar en ny omgång av mentorskapsprojektet i Hässelby-Vällingby igång. Den här gången satsar man även på att involvera det lokala näringslivet.

– Vi hoppas att butiksägare i närområdet kan uppmuntra sina anställda att bli mentorer, säger Milla Die Sörgärde, samordnare för projektet.

Bredda kontaktnätet

Projektet är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, Stockholmsmentor och Jobbtorg Vällingby, och är ett integrationsprojekt. Tanken är att en person som redan är etablerad i Sverige fungerar som vägvisare till den nyanlände med mål att korta vägen till arbete.

Under två tillfällen i september har Michael Eyre från Stockholmsmentor, besökt butiker i Vällingby centrum för att informera om projektet till butiksägare och arbetsledare i hopp om att hitta nya mentorer.

– Responsen har varit god. Många är intresserade av projektet, säger han.

Michael Eyre understryker att det inte är menat att mentorn själv ska fixa jobb åt den nyanlände utan att fokus ligger på att bredda kontaktnätverket som i sin tur kan ge framtida jobb.

Förutom den personliga vinningen för adept och mentor tror han att projektet kan leda till ett tryggare och öppnare närområde, genom att fler boende och näringsidkare som annars kanske aldrig hälsat får möjlighet att lära känna varandra.

– Förhoppningen är att den här relationen kan ge ringar på vattnet, säger Michael Eyre som hoppas på att mentorns kunskap och kontakter ska gagna adeptens framtida jobbsökande och integration i samhället.

Hittills har fyra butiksägare nappat på idén och väntar på intervjuer för att bli antagna som mentorer, enligt Michael Eyre, som hoppas på att fler ska ansluta sig till projektet.

"Känns bra att få stöd"

Varje mentorspar träffas en gång i månaden i åtta månader, men paren är fria att själva bestämma hur de vill lägga upp träffarna. Mentorn Malin Lejonqvist, boende i Vällingby, och Hässelbybon Lela Alasaf har träffats sedan juni.

– Vi brukar fokusera på samtal. Vi lär känna varandra och byter erfarenheter, säger Malin Lejonqvist, som menar att språket utvecklas genom övning.

Den största drömmen för tvåbarnsmamman Lela Alasaf från Syrien är att hitta jobb och en permanent bostad. Hon tror att mentorskapsprojektet är ett steg på vägen. Förutom samtal brukar träffarna ägnas åt att tyda myndighetsbeslut och att stötta i bostads-och jobbsökande.

– Jag har ingen annan jag kan fråga, så det känns bra att få stöd av Malin, säger Lela Alasaf, som nu börjat studera vård-och omsorg.

Projektet har inte bara betytt mycket för Lela Alasaf men även för mentorn Malin som till vardags jobbar på myndighet. Hon hoppas nu att fler väljer att bli mentorer.

– Det här har fått mig att tänka på hur jag formulerar och kommunicerar på arbetet men även privat, säger hon.