Byggnaden ligger i anslutning till Beckombergaskolan.

Enligt Bromma hembygdsförening handlar det om ett hus från 1850-talet, kallat Beckomberga gårds mangårdsbyggnad.

Enligt husets ägare, Sisab, Stockholms stads fastighetsbolag, har huset stått tomt sedan 2012.

Huset ingår inom Beckombergaskolans fastighetsområde.

Bromma hembygdsförening har försökt att förmå fastighetsägaren att renovera byggnaden.

"Själv har jag försökt att få Sisab att åtgärda det kulturmärkta huset i många år utan att det har hänt något", skriver Inger Larsson, hembygdsföreningen, i ett mejl till Mitt i.

Vill riva

Sisab vill helst riva huset.

"Byggnaden står tom, den kan inte nyttjas eftersom den bedöms vara uttjänt. I rollen som skolfastighetsägare ser (vi) helst att det huset rivs", skriver Thomas Pella Bergsell, pressansvarig på Sisab, i ett mejl till Mitt i.

Att riva huset är dock inte helt enkelt.

"Fastigheten är dock q-märkt i detaljplan så det är inte säkert att det går. Där står vi idag", skriver Thomas Pella Bergsell.

Ett q-märkt hus visar att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Det kan till exempel vara rivningsförbud. Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.

Har Sisab skickat in en rivningsansökan?

"Nej, det har inte skickats in", skriver Pella Bergsell.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om rivningslov.