Bara under årets första månader har drygt 270 unga i Stockholms stad hoppat av gymnasiet. Totalt finns det runt 13 000 unga mellan 16 till 29 år i staden som varken pluggar eller jobbar.

För att nå den här gruppen har Stockholms stad dragit igång ett arbete för att motverka att unga hoppar av gymnasiet. Fram till nu har resurser bara kopplats på när en ungdom redan hoppat av.

– Det är på alla plan väldigt viktigt att unga inte hamnar i sysslolöshet, säger Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd.

Har nått fram

Hon pekar på att sysslolöshet kan leda till psykisk ohälsa eller att man blir indragen i destruktiva miljöer.

– Rent krasst är det också samhällsekonomiskt viktigt att unga människor rustas för arbetsmarknaden, så att man kan finansiera sig själv och vår gemensamma välfärd.

Stockholms stad lägger 5 miljoner kronor på satsningen, riktade till gruppen Studiesteget, som jobbar med att fånga upp just sysslolösa ungdomar. Förstärkningen inkluderar en lärare, tre insatssamordnare och utökad tid för samtal med specialpedagoger.

Arbetet har pågått en månad och hittills har man format samarbete med åtta gymnasieskolor.

– Av de tolv ungdomar man har börjat jobba med så har man kunnat avsluta arbetet med tre stycken, för att man har nått fram.

"Kräver samverkan"

Bjuggren förklarar att ungdomarna väljs ut baserat på problematisk frånvaro.

– Börjar man få stor frånvaro är risken att man inte kommer tillbaka alls.

Samverkan med skolorna är avgörande för att hitta de som befinner sig i riskzonen, betonar hon. Målet är att utöka Studiestegets arbete för att nå så många som möjligt.

Räcker 5 miljoner för att nå ut till alla?

– Det kommer vi behöva utvärdera senare. Hur många individer gruppen hinner jobba med och hur mycket insatser som krävs.

Det finns en stor målgrupp att nå, poängterar hon.

– Men det här känns ändå som en bra start. Så vi hoppas kunna skala upp det.