Vård-och omsorgsboendet Kattrumpstullen vid Roslagstull har drivits på entreprenad sedan 2013. Avtalet med entreprenören Norlandia löper ut i januari 2024 och går inte att förlänga.

Därför behövde stadsdelsnämnden ta ställning till om driften skulle upphandlas på nytt, eller om staden skulle ta över den i egen regi.

Tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen föreslog att en ny upphandling skulle göras, men den rödgröna majoriteten valde den andra vägen.

– Vi vill ha en bra balans mellan kommunal och privat verksamhet. Med det här beslutet kommer det att finnas tre kommunala och tre privata boenden på Östermalm. När Moderaterna styrde fanns det fem privata och ett kommunalt, säger Birgit Marklund Beijer (S) ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd.

– Vi får en större rådighet och en bättre insyn i verksamheter som vi driver i egen regi.

Enligt Birgit Marklund Beijer handlar beslutet om just fördelningen mellan olika driftsformer, och inte om kvaliteten på verksamheten på Kattrumpstullen.

Stadens brukarundersökningar visar att andelen nöjda boende på Kattrumpstullen är i paritet med snittet i staden. Med det sagt finns det ändå utrymme för förbättringar, menar Birgit Marklund Beijer.

– Vi vill göra det till ett mer attraktivt boende. Kattrumpstullen har en lägre andel boende som valt att bo där i första hand, jämfört med genomsnittet i staden. De har också 13 vårdplatser som står tomma. Det är väldigt olyckligt eftersom behovet av boende är stort.

Äldreboendet Kattrumpstullen.

Äldreboendet Kattrumpstullen.

Mostphotos

Tidigare i höstas stod det klart att även Kampementets vård- och omsorgsboende kan tas över av staden. I oktober tog Östermalms stadsdelsnämnd ett enigt beslut som innebär att de rekommenderar kommunstyrelsen att inte förlänga avtalet med entreprenören, och att staden ska ta över driften i egen regi tills vidare.

Orsaken är enligt beslutet att verksamheten på Kampementet inte håller måttet.

"Förvaltningen bedömer sammantaget att entreprenören saknar förutsättningar för att självständigt bedriva ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete", skriver Östermalms stadsdelsförvaltning i ett tjänsteutlåtande.