På Järvafältet, några hundra meter norr om Järvabadet, ligger Granby gård. Det stora, röda huset med vita knutar är byggt på 1700-talet samt grönklassad av Stadsmuseet, och på själva platsen finns anor redan från 1200-talet.

Staden har ägt fastigheten sedan 1970, och fram till 2016 hyrdes den ut till en privatperson som använde den som bostad. Sedan hyresgästen flyttade har byggnaden dock stått tom, på grund av omfattande renoveringsbehov.

– Tidigare hyresgästen var där i 23 år, och hade egentligen ett juridiskt ansvar för underhåll av byggnaden, vilket tyvärr var något den inte verkade prioritera. Så när den flyttade insåg vi snabbt att det här måste totalrenoveras, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Kommer kosta fyra miljoner

Staden har undersökt möjligheterna till försäljning av gården, men för att kunna sälja krävs att det finns en tillfartsväg. Någon sådan går dock inte att tillskapa enligt befintlig plan, då byggnaden är omgiven av parkmark.

Därför går de nu ut och söker nya hyresgäster. Först när någon visat genuint intresse kan det motivera en renovering, menar Dennis Wedin. Något som är beräknat att kosta ungefär fyra miljoner kronor.

– Något måste göras, men det är först när vi hittat en lämplig hyresgäst som vi vet hur vi ska kunna rusta upp fastigheten. Innan dess kommer vi inte veta vilka åtgärder vi bör ta och hur det ska se ut, säger han.

Just nu bringar gården en del otrygghet till platsen.

– Det förfular stadsdelen när ett sådant här hus står och förfaller, några gånger har vi fått avhysa obehöriga därifrån. Det skulle göra hela området tryggare om det fanns liv och rörelse i huset, säger Dennis Wedin.

Någon typ av verksamhet

Till skillnad från tidigare vill man helst hitta en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i byggnaden.

– En samhällsnyttig aktör skulle kunna hyra den, det skulle utveckla området. Eller kanske ett fik, en restaurang eller något annat. Jag vill egentligen inte säga för mycket – jag vill att folk själva ska låta kreativiteten flöda och höra av sig. Bara fantasin sätter stopp, säger Dennis Wedin.

Även från stadsdelens sida ser man positivt på en upprustning av gården.

– Granby gård är en pärla. Det vore viktigt utifrån många skäl att få den uthyrd och att någon verksamhet kommer dit, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd.

Han hoppas också på att en verksamhet ska vilja hyra in sig på platsen.

– Egentligen vad som helst, oavsett inriktning, som kan bidra positivt till både stadsdelen, friluftslivet och framför allt: till liv och rörelse på en gård som stått tom alldeles för länge.

Den som är intresserad av att bedriva verksamhet på platsen kan höra av sig till fastighetskontoret.