Tätskiktet i t-banetunneln mellan Medborgarplatsen och Skanstull måste bytas ut, då tunneln inte renoverats ordentligt sedan den byggdes 1933.

Tidigare var planen att staden skulle modernisera gatumiljön på Götgatan, mellan Ringvägen och Folkungagatan, när Region Stockholm ändå skulle gräva upp gatan. De planerna slopas nu.

– Det har skett sådana fördyrningar i och med högre råvarupriser och därför har vi bestämt att inte göra den stora moderniseringen i den omfattningen det är tänkt, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

För Regionens del innebär det att deras arbeten med tätskiktet förkortas med två år. Projektet väntas starta i slutet av 2025 och pågå till 2031.

Åtgärder redan på plats

Det staden skulle göra längs södra Götgatan var att förbättra framkomligheten för cyklister och gående, samtidigt som fotgängarna skulle få mer yta. Det skulle även planteras nya träd, sättas ut bänkar och trafiksäkerheten skulle öka.

Lars Strömgren pekar på att mindre åtgärder för framkomligheten på sträckan utfördes 2014 och 2016. Det gör att den sammantagna bedömningen är att det finns andra platser som är bättre att lägga resurserna på.

– Vi kan också komma ganska långt med att modernisera och snygga till gatan inom ramen för det återställande som ändå måste göras när Regionen är klar med sitt arbete.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP), menar att de pengar som redan lagts på att utreda lyftet av Götgatan lett till ökad kompetens på trafikkontoret vilket är bra för framtida projekt.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP), menar att de pengar som redan lagts på att utreda lyftet av Götgatan lett till ökad kompetens på trafikkontoret vilket är bra för framtida projekt.

Klara B Orreteg

Miljoner har gått åt

Staden har dock redan lagt 13,2 miljoner på att utreda hur renoveringen av gaturummet ska gå till.

Hur ser du på det?

– Infrastruktur kostar pengar, att gräva kostar pengar. Desto viktigare är det därför att utreda. Ett resultat av det är här är att vi bedömer att andra satsningar på gång och cykel är mer prioriterade.

Om ett större lyft av Götgatan är att vänta i framtiden vill inte Lars Strömgren svara på.

– Regionen måste först göra sitt, efter det kan vi se vad vi har för bas att stå på. Sedan förkortas tiden för entreprenaden med två år, det i sig är en vinst.

Stort ingrepp

Men byggstök är att vänta. Under projektets gång begränsas biltrafiken och tidvis kommer den behöva ledas om. Cyklister och fotgängare får mindre yta, men ska kunna passera längs sträckan. Tunnelbanan går som vanligt.

– Vi ska inte sticka under stol med att det blir en påtaglig påverkan, men det är helt nödvändig investering för att tunnelbanan inte ska kollapsa.