Strandvägen har blivit allt mer otryggt det senaste året, enligt flera grannar som har hört av sig till staden.

Problemen märks särskilt av sena kvällar den varmare delen av året. Enligt grannar samlas ungdomsgäng som spelar hög musik sent på nätterna, främst vid den delen av kajen som är avsedd för parkering.

Dessutom förekommer streetrace mellan Dramaten och Djurgårdsbron.

Andrea Hedin (M) ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, säger att det finns flera förslag på åtgärder som ska öka tryggheten.

Hon berättar att cirka 15 grannar har hört av sig till staden om problemen och att polisen har haft samtal med flera näringsidkare.

– Alla som bor på på Strandvägen kommer om några dagar att få en inbjudan per post till ett digitalt möte för att få komma med synpunkter och få information om vad som görs.

En av åtgärderna är att stadsdelsförvaltningen tillsammans med trafikkontoret skyndsamt ska inleda samarbete om att anlägga en tillfällig hundrastplats i allén.

– Det blir på prov under ett år. Tanken är att det ska bli mer folk som vistas i området på kvällarna och på så sätt öka tryggheten.

Olika trafikinsatser görs också för att försvåra fortkörningar. Bland annat kommer trafikljusen att i större utsträckning visa rött på nätterna och det kommer att målas tjocka räfflor i asfalten i syfte att minska nöjet att köra snabbt.

Fler fältassistenter

– Vi anställer också fler fältassistenter. De ska jobba uppsökande och i nära samarbete med polisen. Vi vill göra de här snabba åtgärderna nu för att undvika permanenta problem i området, säger Andrea Hedin.

Finns det inte risk för att stöket bara flyttar någon annanstans?

– Jo, det är klart. men nu hoppas vi på en levande kaj. En trygg plats dygnet runt och slut på nattliga bilrace.

Helene Jansson som driver Strandbistron på Strandvägen bekräftar problemen.

– Det har sedan förra året dykt upp gäng med en tydlig kriminell känsla, säger hon.

– På 20 år har jag inte sett något liknande här på Strandvägen. Parkeringsplatsen är navet, där sker knarkaffärer helt öppet, jag har själv sett det. Jag fattar inte att man inte sätter upp bommar så att bara hyresgästerna kan komma åt parkeringen.

– Förra sommaren vet jag att det inträffade fyra personrån här, herrar som blev rånade på klockor och mobiltelefoner. Det körs även bilrace mellan Dramaten och Djurgårdsbron.

Hon har också sett pågående prostitutionshandel.

– Det är en olustig känsla på Strandvägskajen, det som förut brukade vara Stockholms stolthet. Grannar är oroliga, men de kanske inte vet vart man ska vända sig.

Helene Jansson välkomnar försöken komma till rätta med problemen.

– Bra, underbart! Jag har väntat på att något ska hända.