Det finns ingen samlad bild av hur droganvändandet ser ut i Stockholm. Det menar sittande majoritet. Därför har man till nästa års budget avsatt pengar för att göra droganalyser av stadens avloppsvatten.

Genom att göra det hoppas man kunna få bättre översikt över var drogerna finns.

Stoppa drogförsäljning

Med hjälp av analyserna ska det bli lättare att sätta in rätt insatser för att minska droganvändandet, men också för att försvaga gängen och den organiserade brottsligheten, där drogförsäljning är en stor och viktig del i att få in pengar.

Resultatet av analyserna kan användas av staden, men också av myndigheter och polis.

– Vi vill strypa gängens inkomstkällor. Där har arbetet med att förhindra drogförsäljningen en nyckelroll, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholm.

Oppositionen kritisk

Före detta socialborgarrådet, numer vice ordförande i socialnämnden, Jan Jönsson (L), tror inte att metoden kommer underlätta arbetet.

– Vår största öppna drogscen är ju nöjeslivet i city, men om drogerna går ner i avloppet där så säger ju inte det något om var personerna som missbrukar bor. Analysen kan möjligen ge en indikation på hur omfattande drogproblemet är i staden i stort.

Satsningen görs i samarbete mellan socialförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall AB och kommer påbörjas under 2023 om majoritetens budget antas i fullmäktige den 12-13 december.