Skräp och avföring har noterats vid Stora Höggarns stränder vid flera tillfällen. Slamresterna tros bero på att orenat avloppsvatten har släppts ut i samband med en bräddning, men man vet inte var det kommer ifrån.

Kommunen uppmärksammade slamresterna den 6 juli och har därefter gjort flera vattenprover vid Käppalabadet utan anmärkning. Vid det senaste provet den 8 augusti visade sig dock halten av bakterier vara förhöjd och nu avråder man från att bada där.

Prover har även gjorts vid Gåshaga badholme och badet vid Fågelöudde. Resultatet visade att vattnet var tjänligt med anmärkning, vilket innebär att det fortfarande är grönt ljus för bad där.

I dag har nya prover tagits vid samtliga badplatser och resultaten kommer att publiceras på kommunens hemsida.