Enligt ett pressmeddelande har man vidtagit säkerhetsrelaterade skyddsåtgärder, vilket påverkar It-miljön på sjukhusområdet.

Det gör att vissa vårdgivare vid Sophiahemmet inte längre har tillgång till regionens journalsystem. De uppmanas att övergå till manuella rutiner tills systemet åter kan användas.

Enligt SVT har attacken lett till att telefonin ligger nere på sjukhuset och att datorer stängts ned, som en säkerhetsåtgärd. Vården ska dock inte påverkas i någon större utsträckning:

– Vi behandlar patienter som vanligt och det finns inga tecken på att någon patientdata har läckt ut, säger Marie Wickman Chantereau till SVT.

Stabsläge innebär att regionens särskilda sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget och vidtar åtgärder om det behövs.