De årliga tågstoppen vid Spånga station kommer fortsätta till minst 2025. Det kommer likt tidigare handla om en längre avstängning under somrarna samt kortare avstängningar under våren och hösten.

– Vi planerar bli klara med våra arbeten i Barkarby under 2025, vilket betyder att vi behöver stänga av Spånga station för arbeten längs spårområdena även denna höst, samt under 2024 och 2025 som planerat, säger Malin Öberg, Trafikverkets projektenhetschef för Mälarbanan.

– Resenärerna vid Spånga station får räkna med detta.

En av landets mest trafikerade sträckor

Den 20 kilometer långa sträckan av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade. Spåren används maximalt i rusningstid, vilket märks på trängseln och förseningarna.

Spånga.

Spånga.

Mikael Andersson

Med fyra nya spår på hela sträckan som ersätter de två gamla spåren ska tågen gå tätare och punktligare.

Pendeltågen får spår i mitten och fjärr- och regionaltågen får de yttre spåren. Sedan 2019 rullar tågen mellan Spånga och Kallhäll med ökad kapacitet med de fyra nya spåren, men andra arbeten kvarstår av projektet.

T-bana från Barkarby 2026

Planen är att fjärrtågen från Västerås ska kunna vända vid de nya regionalplattformarna i Barkarby om några år.

– Och från Barkarby ska man framöver kunna ta blå linjen vidare med nya t-baneförlängningen Barkarby–Akalla när den är klar, säger Malin Öberg.

 Malin Öberg, Trafikverket.

Malin Öberg, Trafikverket.

Privat

T-baneförlängningen planeras i dagsläget vara klar 2026. Det dröjer dock tills själva Mälarbanan är utbyggd. Inom den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg måste järnvägen grävas ner i tunnel och Trafikverket har tvingats pausa arbetena eftersom Solnas och Sundbybergs arbeten med nya detaljplaner drar ut på tiden.

Byggstart i Sumpan tidigast 2028

Byggstarten i Sundbyberg och Solna bedöms kunna påbörjas tidigast 2028.

– Vi kan i dagsläget inte säga när Mälarbanan är utbyggd i sin helhet. Pausen påverkar hela projektet eftersom det är den sista delen.

Tunnel färdigställs i Spånga

Just nu bygger Trafikverket bland annat klart den nya gång- och cykeltunneln vid Spånga station som ska öppna senare i år.

Det kvarvarande tågstoppet i år på Spånga station och andra delar av Mälarbanan blir höstavstängningen mellan fredag 3 november klockan 22.30 till måndag 6 november klockan 04.30.

Mikael Andersson

Bland Spångapendlarna märks frustration kring avstängningarna.

– Man börjar bli van. Men att ta alternativa resvägar är jobbigt, det tar längre tid. Personligen tycker jag att det borde sättas in direktbussar till stan under avstängningarna, som enbart stannar på pendelstationerna på väg in till stan, säger Spångapendlaren Alex Marking.

Fredrik Hårdeman tycker till och med det känns tveksamt att omnämna Spånga som en ort på pendlingsavstånd från stan utan att nämna avstängningarna.

– Det känns som att vi har pendeltåg cirka 10-11 månader under året, inte 12, säger han.