Det är på Snödroppsgränd i Hässelby norra villastad som ett bostadsprojekt, mitt under den pågående försäljning av bostadsrätterna, orsakat stort sopkaos de senaste veckorna. När Mitt i besöker platsen är sopbehållarna överfulla och reaktionerna är starka bland de boende.

"Ohyra kan flockas"

Mohammed Al-Mayahi bor på gatan sedan ett par år tillbaka och är granne till de nybyggda flerbostadshusen.

Såhär har det sett ut på Snödroppsgränd i Hässelby norra villastad.

Såhär har det sett ut på Snödroppsgränd i Hässelby norra villastad.

Privat

– Det känns som att den avfallsstationen aldrig kommer räcka för de 76 lägenheter som byggts. Det säger sig självt.

– Det är en sanitär katastrof när det blir såhär, även om det tillfälligt städas upp så behövs en långsiktigt lösning. Ohyra kan flockas och soporna kan flyga in på tomterna och balkonger hos dem som redan bor här, säger Mohammed.

De 76 lägenheterna inryms i tre mindre flerbostadshus.

Mohammed Al-Mayahi är en av de boende på Snödroppsgränd.

Mohammed Al-Mayahi är en av de boende på Snödroppsgränd.

Filip Magnusson

Hämtningarna utökas

Charbel Ure, projektledare på Svenska Hem i Bromma, som äger fastigheterna, medger att det varit problem.

– Det har blivit lite struligt med sophanteringen nu i början. Det är en ny bostadsrättsförening och många flyttar in. Det har blivit lite förvirring kring vad som får slängas i avfallsbehållare, vilket till att de blivit överfyllda. Men nu har hämtningarna utökats till två gånger i veckan och vi skickar ny information till boenden om vad som får och inte får slängas i dem, säger han.

– Det är restavfall och matavfall som får slängas, inget annat.