Åklagaren som är förundersökningsledare för en skjutning i Uppsala i januari lät publicera bild och namn på två misstänkta personer i ett tv-program. Med allmänhetens hjälp hoppades polisen kunna hitta de misstänkta.

Bara timmar efter tv-programmet sändes sköts pappan till en av de utpekade personerna ihjäl i sitt hem i Tullinge.

Händelsen väckte kritik mot åklagarens beslut och anhöriga till den mördade polisanmälade. En utredning vid Särskilda åklagarkammaren visade senare att inget fel begåtts av Åklagarmyndigheten.

– Valet att publicera uppgifter från förundersökningen får anses vara en utredningsåtgärd, sa chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren i mars.

Granskas av JO

Men mannens anhöriga anmälde även fallet till Justitieombudsmannen (JO), som nu valt att inleda en granskning av ärendet. Det kan de göra när det finns misstankar om att en myndighet har agerat på ett sätt som strider mot lagen, försummat att fullgöra sina skyldigheter eller om JO anser det vara befogat av andra skäl.

I utredningen ska JO ta reda på om Åklagarmyndigheten haft några rutiner eller skriftliga riktlinjer för publicering av förundersökningsmaterial på internet eller utlämnande till medieföretag. De ska också granska om åklagaren som gick ut med bilderna och namnen på de misstänkta Uppsalaskyttarna i media haft några särskilda direktiv om vilka uppgifter ur förundersökningen skulle lämnas ut till media för publicering.

Senast den 25 september ska berörda instanser ha yttrat sig.

Tre personer sitter häktade på sannolika skäl misstänkta för medhjälp till mordet i Tullinge. Alla tre nekar till brott.