Botkyrka

Enligt kommunen ska pengarna bland annat användas till sommarkollo för barn med funktionsnedsättningar och till ”after school-verksamhet” för barn mellan 10 och 15 år. Det innebär att de har möjlighet till en lärande fritidsverksamhet kopplad till skolan.

Planeringen av projektet startar i mars 2023. Det kommer vara ett samarbete i hela kommunen och med föreningsliv som är viktiga aktörer för att lyckas med projektet.