Nu har ansökningstiden stängt för sommarjobben till ungdomar i Täby.

Nytt för i är att ungdomarna kan jobba med geodata i kommunen. Här kommer ungdomarna att få vara med och planera, inventera kommunens stomnät och presentera informationen på en karta.

De ska få göra mätuppdrag, göra kartor samt vara med i digitaliseringsarbetet.

Alla jobb är inom de kommunala verksamheterna, och de tidigare arbetsplatserna finns kvar, så som badstränderna, förskola, fritidsgårdar, parker och bibliotek men även äldreomsorgen.

I den sistnämnda gäller treveckorsperioder.

– Det är bra för ungdomarna som får tjäna lite mer, men inom till exempel badplatserna så har vi två veckor, säger hon.

Mellanrubrik

Söktrycket har varit högt i år igen. 439 unga Täbybor skickade in en ansökan om sommarjobb.

– Det är bra många fler som söker än som får en plats, säger Natalie Jubran som ansvarar för sommarjobben på kommunen.

Förra året fanns 120 sommarjobb att söka i Täby kommun. I år har de platserna utökats till 144.

2023 erbjöd kommunen sommarjobb till de med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), men de jobben kommer bara finnas vartannat år, därför kan de öppna för fler.

– Det är en ganska kostsam satsning och då vi inte har den i år så kunde vi erbjuda fler platser istället, säger Natalie Jubran.

Täby kommuns sommarjobb riktar sig i första hand till de som inte kan hitta jobb på egen hand och inte haft ett sommarjobb tidigare, menar Jubran.

Lönen ligger på 98 kronor i timmen samt semesterersättning.  

Sommaraktiviteter vid torget- tillbaka

Då Täby torg renoverades förra året så flyttades sommaraktiviteterna som brukar hållas där till Åkerbyparken. Men i år flyttar allt tillbaka berättar Natalie Jubran.

– Nu är den tillbaka och den bemannas med våra ungdomar, säger hon.