När panelerna är vid sin fulla kapacitet ska de ge grön energi motsvarande runt 15 procent av den el centrum årligen förbrukar. Den omfattar 684 kvadratmeter och ska minska utsläppen av koldioxid med drygt 67 ton om året. Installationen beräknas vara klar efter sommaren.

– Det är ett viktigt steg i vårt arbete att på sikt göra Lidingö centrum klimatneutralt. Nu hoppas vi på en solig sensommar och höst så att vi får ett ordentligt tillskott av grön energi, säger centrumchefen Idha Sundén-Cullberg i ett pressmeddelande.