Frösundavik i norr och Stallmästaregården i söder. Också på dessa platser kan det byggas.

Förbundet för Ekoparken, som samlar ett 50-tal föreningar, vill stoppa rubbet. "Okänsliga och obegripliga", säger ordföranden Richard Murray om Solnas planer.

– Det är inga småsaker man vill göra utan stora ingrepp i kulturmiljön. Vi tyckte under många år att vi hade en väldigt bra relation med Solna och Solnas politiker men nu känns det som att respekten för Nationalstadsparken är helt borta, säger han.

Är lagstiftningen otydlig?

– Den lämnar en del tolkningsmån som möjliggör intrång i park- och naturmiljön.

Han köper inte Solnas argument att de olika projekten skulle öka tillgängligheten till Nationalstadsparken.

Inte heller att de skyddar naturen genom att tjäna som bullerskydd, vilket lyfts fram för kontoren i Frösundavik.

https://www.mitti.se/nyheter/grannar-kritiska-mot-bygge-i-skyddade-parken/repuhw!DXfWbepCoG6RITnHWO2zDA/

Skönskrivningar och floskler – som väcker oro för framtiden, anser Richard Murray.

– Säger man att man bygger för att dämpa bullret in mot parken kan man använda det argumentet för att smocka hela parken full av bebyggelse.

"Väldigt viktig för Solna"

Han uppmanar Solnas styre, med kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) i spetsen, att backa.

– Han borde se parkens stora värde för Solna. Solna är så fruktansvärt sönderskuret med motorvägar och hård bebyggelse. Här kan han bjuda sina invånare och turisterna på fantastisk natur och rekreationsmiljö.

Men att Nationalstadsparken hanteras respektöst håller inte Pehr Granfalk med om, tvärtom, säger han.

– Det är fel såklart, Nationalstadsparken är väldigt viktig för Solnaborna och vi respekterar den fullt ut. Sen har vi nog lite olika bild av hur den kan användas, säger han.