Suset från E4:an är vardag för grannarna i Ulriksdal. För de som bott här länge är det ett sviket löfte.

Terese Hellenros var bland de första att flytta in 2010. Hon tvekade inför att bo så nära motorvägen men i både ritningar och detaljplan fanns en bullervall med. Nya Ulriksdal skulle bli en "tyst stadsdel".

14 år senare är skyddet mot trafiken ännu inte på plats.

– Man är rädd för sin hälsa både psykiskt och fysiskt, både kort- och långsiktigt. Vi vet hur partiklar och buller påverkar hälsan, säger Terese Hellenros.

Hon har i flera år varit i kontakt med Peab och kommunen och beskriver det som en "maktlös kamp". Varför ställer inte Solna krav, förelägger med vite? frågar hon sig.

– Solna och politikerna ansvarar för att skriva kontrakt som gör att entreprenören behöver verkställa det som planeras.

Kan inte tvinga

Byggnadsnämndens Martin Eliasson (S) säger att kommunen inte kan tvinga en aktör att följa detaljplan till punkt och pricka.

– Det är en svårighet med plan- och bygglagen. Kommunen kan säga nej till saker men har svårt att tvinga någon att bygga färdigt. Jag har haft dialog med Peab om bullerplanket och nu har de också fått bygglov, så jag hoppas de kommer igång efter många år.

För två år sedan besökte Mitt i platsen och träffade bullerutsatta grannar. Då sa Peab att en lösning var på gång. Till höger Terese Hellenros som anser att både Peab och Solna agerat bristfälligt.

För två år sedan besökte Mitt i platsen och träffade bullerutsatta grannar. Då sa Peab att en lösning var på gång. Till höger Terese Hellenros som anser att både Peab och Solna agerat bristfälligt.

Stefan Källstigen

Peabs kontorshus, elva våningar höga landmärket The Gardens, som också det skulle agera block mot motorvägen, lyser också med sin frånvaro trots bygglov för två år sedan.

– Jag förstår att Peab önskar en hyresgäst innan de börjar bygga. Samtidigt behöver man fullfölja, säger Martin Eliasson.

"Hållit tillbaka"

Även om staden saknar tvingande verktyg finns "en liten princip", som Eliasson uttrycker det.

– Det är att inte ge aktörer nya byggrätter innan man är färdig med de tidigare. Med Peab har vi varit försiktiga med att ge nya byggrätter på platser där de inte gjort vad de ålagt sig.

Har Peab fått nej för nya projekt, menar du?

– De har velat gå vidare och bebygga Ulriksdalsfältet men då har vi hållit emot och sagt att de måste bygga klart först. Historiskt så kanske de inte borde ha fått bygga fler bostäder i Ulriksdal innan planket kommit på plats.

Råsundatomten

Ett annat försenat Peab-bygge är Råsundatomten. Planen var byggstart 2022. Men grusgropen är kvar.

– Det är mer än tio år sedan stadion revs ad hoc och de är inte färdiga med byggnationen. Det är jag missnöjd med, säger Martin Eliasson.

Peab skickade nyligen in ett uppdaterat bygglov för sitt kvarter Liraren med 141 lägenheter, en tredjedel av de 514 planerade. De vill också öppna en provisorisk parkering i sommar.

Det väcker frågor, tycker Martin Eliasson.

– Parkeringen har ju varit avstängd i väntan på byggnation. Det känns lite konstigt att ha en massa p-platser i den här attraktiva delen i Solna. För oss är det viktigt att hela kvarteret byggs.

Peab: "Bra dialog"

Peabs vill inte ge någon intervju.

I ett mejl till Mitt i skriver biträdande affärsområdeschef Peter Lindwall: "Vi har en bra och öppen dialog med stadens politiker och tjänstemän, vilket vi kommer fortsätta ha inom ramen för de samtal vi har med varandra. Vi har och kommer även fortsättningsvis följa alla de avtal och överenskommelser vi har med staden och övriga intressenter".

Peab beklagar att bullerskyddet i Ulriksdal inte kommit på plats, men säger att en glas- och stålkonstruktion i luckan mellan ”Peab-huset” och Guldhuset byggstartar i höst.

The Gardens försening förklaras så här: "Orsaken är att vi ser över helheten av de kvarvarande projekten längs med E4:an för att möta marknadsförutsättningarna, där The Gardens är ett av flera projekt".