Det var i förra veckan som länsstyrelsen beslutade att upphäva Solnas planer på att riva ladugården på Överjärva gård.

Detta ansågs bryta mot reservatsreglerna.

Och beslutet står alltså fast.

– Det vi ville var att göra något vettigt av den här platsen genom att riva ett fallfärdigt hus och bygga upp något nytt för att öka verksamheten på Överjärva gård. Men vi har ingen lust att ge oss in i en domstolsprocess. Vii skippar det nu och kommer inte att överklaga, det finns annat viktigt att fokusera på på Överjärva gård, säger Pehr Granfalk (M).

Du låter inte särskilt nöjd?

– Nej, det är tråkigt för verksamheten. Den bästa lösningen hade varit att bygga något nytt om man vill utveckla och öka verksamheten för barnen. Nu går inte det, verksamheten får tänkas om och bedrivas i något av de andra husen istället. Länsstyrelsen är bara intresserad av fasaden och vi anpassar oss efter det.

Det är alltså fasad, tak och fönster som ska återställas.

Ett både dyrt och omständligt projekt, menar de.

– Det krävs kunskap för att restaurera en 1800-talsfasad, det är inget som görs i en handvändning. Steg ett är att kolla skicket och att stabilisera byggnaden. Sen får man göra allting manuellt, planka för planka, säger Samuel Klippfalk (KD).

Kan ta tio år

När pergolan nu hamnar i papperskorgen kan man undra vad man kan hitta på med den snart 200 år gamla ladugården.

Enstaka gårdsloppisar nämns som en möjlighet på ett par års sikt. Men styret räknar med att arbetet kan ta uppåt tio år, andra byggnader står före i renoveringskön, och att det kostar "många miljoner".

Trots bakslaget är majoriteten nöjd med vad man åstadkommit i den populära gårdsmiljön.

– Vi har gjort stor skillnad den här mandatperioden. Snart börjar renoveringen av Gula villan och Vinterträdgården, vi har byggt ut naturskolan så att dubbelt så många klasser kan vara här och får fler lärare placerade på gården, säger Bernhard Huber (MP).

Vad säger ni om kritiken mot rivningen och Överjärvaplanerna?

– Det är en viktigt plats som väcker känslor för många Solnabor, det ska vi ta på allvar. Det är lite som om man skulle bygga om Skansen. Men vi kan inte låta byggnader förfalla, vi vill utveckla platsen för framtiden och jag tror alla är eniga om det, säger Anna Lasses (C).

Även om ladugården nu blir kvar, ändras inte den utstakade vägen för gården. Stallet är alltjämt uppsagt och ska ut 31 maj nästa år. Ridskolehästar ersätter.

Fler förändringar väntar för att göra gården till ett "mer attraktivt besöksmål", enligt det recept som staden tagit fram.

– Min vision är att när man får besök i Solna från Borlänge eller utlandet så ska man ta dem hit till Överjärva. Det ska vara en plats att lära sig saker och uppleva saker på, säger Peter Edholm (L).

Beslut om fasadrenovering kan tas nästa vecka. Ladugården kommer efter stallets utflytt att spärras av inför arbetena.