Det var under kommunstyrelsens sammanträde den 15 april som förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hanterades.

Efter en jämn omröstning stod det klart att S, V, MP vann omröstningen med 8 röster mot 7, tack vare stöd av Centerpartiet som alltså valde att gå på oppositionens linje.

– Vi är väldigt glada för det här beslutet, säger oppositionsrådet Mia Mulder (V).

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade emot

– Det är bra att det är själva frågan som avgör hur man röstar, så att man inte förblindas av vem som lagt förslaget, säger Peter Godlund (MP).

Massiv kritik

”Angiverilagen” är ett förslag från partierna bakom Tidöavtalet om att offentliganställda ska ha anmälningsplikt av papperslösa personer.

Förslaget har mötts av massiv kritik från bland annat fackförbund, kyrkan, studentkårer, jurister och flera kommuner. Nu stämmer alltså Sollentuna in i kritiken.

"Ska ägna sig åt sina jobb"

I kommunens skrivelse till regeringen för man fram att anmälningsplikten “riskerar att få stor negativ inverkan på vår verksamhet” bland annat för att det skulle innebära en “etisk stress” och försämra arbetsmiljön för flera yrkesgrupper i kommunen samtidigt som det försvårar arbetet och kräver resurser.

– Vår personal ska ägna sig åt sina jobb, lärare ska inte tvingas ange sina elever. Jag är stolt över att Sollentuna är en av många kommuner som tydligt tar ställning mot det här förslaget, som står i skarp kontrast mot bland annat socialtjänstlagen, skollagen och barnkonventionen, säger oppositionsrådet Anton Lindgren (S).

"Ibland tycker vi olika"

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) ser inte någon dramatik i att den styrande Alliansen var splittrad i kommunstyrelsen.

– Nej, vi är fyra olika partier. Vi står väldigt enade om vad vi vill i Sollentuna, men ibland tycker vi olika i frågor som framförallt rör nationell politik. Men då är det viktigt att det finns protokoll så att det går att se vilka partier som står bakom, och att vi som var emot har motiverat det i protokollsanteckningar, säger Henrik Thunes.